De Latijn-Amerikaanse producenten van bananen klagen nieuw standaards van RFA aan

Bananenproducenten en exporteurs uit Ecuador, Colombia, Costa Rica en Guatemala hielden op donderdag 16 juli een buitengewone vergadering met vertegenwoordigers van de Rain Forest Alliance (RFA), na alarmerende berichten over het nieuwe certificeringspakket van het RFA .

De vergadering werd bijeengeroepen na de publicatie van een open brief waarin de bananenvakbonden van de vertegenwoordigde landen (die samen goed zijn voor 65% van de wereldproductie van bananen) de RFA opriepen om uitleg te geven over het raadplegingsproces, aangezien “enerzijds de RFA zegt dat zij een open en democratische beweging is die dialoog bevordert, maar anderzijds geen rekening heeft gehouden met de ingediende voorstellen”. In het kader van de openbare raadpleging heeft het RFA meer dan 200 technisch onderbouwde adviezen ontvangen. Maar slechts 2% in aanmerking genomen”, stelt Emerson Aguirre, AUGURA, Colombia.

De norm die twee weken geleden is gepubliceerd, heeft namelijk cruciale verschillen met de norm die in 2019 is gepresenteerd en is bovendien niet voorafgegaan door een raadplegingsrond. Anderzijds hebben de bananenproducenten hun teleurstelling niet onder stoelen of banken gestoken dat in het RFA-document de belangrijkste uitdagingen en problemen van de regio, zoals COVID en de economische gevolgen daarvan, niet in dit voorstel werden opgenomen.

De Latijn-Amerikaanse producenten van bananen klagen nieuw standaards van RFA aan

“De prioriteit is nu om de dialoog te hervatten. We willen allemaal een overeenkomst sluiten met de RFA”, stelt Julio Mérida, APIB, Guatemala. Volgens de producenten brengt de groeiende afstand van RFA tot de marktrealiteit de economische levensvatbaarheid van de regionale industrie in gevaar.

Prijs zakt nog dieper weg, ondanks alle geleverde inspanningen

Ook de bananengilden hebben aangegeven dat de RFA niet heeft gewerkt aan de perceptie bij en de participatie van de consument, aangezien de prijs die aan de producent wordt betaald “geen rekening houdt met de enorme inspanningen en de daarmee samenhangende kosten die die producenten de afgelopen jaren hebben geleverd, zowel op sociaal als op milieugebied. “Onze investering is niet weerspiegeld in de uiteindelijke prijs, het heeft geen rendement gehad, integendeel, de Europese supermarkten leggen steeds lagere prijzen op”, beweert Paulo Mello, Reybanpac, Ecuador.

Ook de bananengilden verduidelijken dat “wij het milieu willen beschermen en de sociale regels willen garanderen, maar dat het RFA geen rekening houdt met de nationale milieu- en sociale wetgevingen die opgelegd en uitgevaardigd zijn door onze landen van herkomst. Deze neiging om op een parallelle manier te reguleren veroorzaakt inconsistenties in de hele keten, om nog maar te zwijgen van het feit dat het een soort van reglementaire anomalie is” stelt Vicente Wong, Favorita. “Dit soort beslissingen van de RFA gaat in tegen een sector die formele werkgelegenheid genereert voor duizenden gezinnen en die ook al voldoet aan de milieu- en sociale regelgeving van het land”, aldus José Francisco Zuñiga, ASBAMA.

De hele organisatie van RFA wordt aldus in vraag gesteld. Het gaat om een organisatie die standaards moet opzetten voor de landen van bestemming (o.a. Europa) en niet om een organisatie die wetten moet opleggen parrallel aan de regeringen in de verschillende landen.

This post is also available in: nlNederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*