De havens van Antwerpen en Zeebrugge bundelen hun krachten

De stad Antwerpen en de stad Brugge hebben een akkoord bereikt over de samensmelting van hun respectieve havens. Het akkoord tussen de twee steden is het begin van een eenwordingsproces dat naar verwachting een jaar in beslag zal nemen. Zodra dit proces is voltooid, zullen de havens opereren onder de naam “Haven van Antwerpen-Brugge”.

Door de fusie zullen de havens hun positie in de wereldwijde bevoorradingsketen kunnen versterken en hun koers naar duurzame groei kunnen voortzetten. Bovendien zal de verenigde haven beter bestand zijn tegen de uitdagingen van de toekomst en het voortouw nemen in de transitie naar een koolstofarme economie. De ambitie is dat de haven van Antwerpen-Brugge de eerste haven ter wereld wordt die economie, mensen en klimaat met elkaar verzoent.

Samen bouwen aan de wereldhaven van de toekomst

De gezamenlijke positie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge in de globale bevoorradingsketen krijgt een belangrijke impuls. De fusiehaven wordt de belangrijkste containerhaven (157 miljoen ton/jaar), een van de grootste breakbulkhavens en de grootste haven voor de overslag van voertuigen in Europa. Voorts zal de haven meer dan 15% van het in Europa overgeslagen vloeibare aardgas voor haar rekening nemen en zal zij uiteraard Europa’s belangrijkste chemische hub blijven. Ten slotte wordt het de grootste haven voor cruiseschepen in de Benelux. Met een totale doorvoercapaciteit van 278 miljoen ton per jaar zal de eengemaakte haven haar leidende positie in de wereld kunnen consolideren.

Door onze krachten te bundelen, zijn we op weg om Europa’s wereldhaven te worden en versterken we tegelijk onze positie als belangrijkste containerhaven qua tonnage, solide RoRo-haven en één van de grootste breakbulkhavens in Europa. Annick De Ridder

Het verenigen van een haven is meer dan een verhaal van tonnen en volumes. De ambitie is om de eerste haven ter wereld te worden die economie, mens en klimaat met elkaar verzoent. Het eenwordingsproject draait om het creëren van toegevoegde waarde voor de omgeving van Antwerpen en Zeebrugge, voor klanten en stakeholders, en voor de rest van Vlaanderen. In het kader van een gezamenlijk plan hebben de twee havens drie strategische prioriteiten gedefinieerd: duurzame groei, veerkracht en leiderschap in de energie- en digitale transitie.

Duurzame groei: “Samen kunnen we meer doen”

Port of Antwerp-Bruges zal het beste van twee werelden combineren en zich richten op de sterke punten van elke site. De havens van Antwerpen en Zeebrugge zijn grotendeels complementair. Zo is Antwerpen gespecialiseerd in de behandeling en opslag van containers, breakbulk en chemische producten, terwijl Zeebrugge een belangrijke haven is voor RoRo-verkeer, containerbehandeling en de overslag van vloeibaar aardgas. Door nauwer samen te werken kan een duurzame groei worden geconsolideerd, niet alleen van het individuele marktaandeel van elke haven, maar ook van het gezamenlijke marktaandeel van beide havens samen.

Om de toegevoegde waarde van een eengemaakte haven te maximaliseren, zal de Haven van Antwerpen-Brugge de interconnectiviteit tussen de twee havens trachten te ontwikkelen en optimaal te benutten. Het goederentransport per spoor tussen beide sites zal worden gebundeld, de estuaire trafieken (met binnenschepen op de Noordzee) zullen worden geoptimaliseerd en ook pijpleidingverbindingen staan op de prioriteitenlijst.

Vastgelegde strategische investeringen, zoals de nieuwe zeesluis in Zeebrugge en de bijkomende containercapaciteit in Antwerpen, zullen doorgaan. Toekomstige investeringen zullen worden geëvalueerd vanuit een eengemaakt operationeel perspectief, zodat beide havenplatformen er voordeel uit halen en de haven aan de verwachtingen van haar klanten blijft voldoen.

Veerkracht: “Samen staan we sterker”

Door de krachten te bundelen zullen de havens van Antwerpen en Zeebrugge weerbaarder zijn tegen de uitdagingen van de toekomst. Die veerkracht is essentieel om de welvaart en het welzijn van onze samenleving en de toekomst van onze economie veilig te stellen.

De haven van Antwerpen-Brugge zal gebruik maken van de middelen, de expertise en het talent van haar teams in Zeebrugge en Antwerpen. In de nabije toekomst zal een eengemaakte organisatiestructuur en manier van werken worden uitgebouwd, met respect voor elkaars DNA en bedrijfscultuur. Er zullen transparante langetermijnafspraken gemaakt worden over de leiding en het beheer van Port of Antwerp-Bruges.

De haven wil daarbij zoveel mogelijk synergieën identificeren, verder bouwen op het ruime maatschappelijke draagvlak voor deze motor van de Vlaamse economie en haar positie als logistiek, maritiem en industrieel centrum versterken. Niet alleen binnen Vlaanderen en België, maar op Europees niveau en wereldwijd.

Leiderschap in de energie- en digitale transitie: “Samen kunnen we het beter”

De eengemaakte haven zal sneller en beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, zoals energietransitie, innovatie en digitalisering.

Duurzaamheid was al een centraal onderdeel van de strategische koers in Antwerpen en in Zeebrugge, maar Port of Antwerp-Bruges zal de lat hoger leggen. Door de combinatie van de industriële cluster in Antwerpen en de ligging van Zeebrugge aan de kust ontstaat een unieke kans om de toekomstige energie-uitdagingen in Vlaanderen en de ruimere regio aan te pakken. Zo zal de haven van Antwerpen-Brugge een leidende positie innemen als importhub voor groene waterstof en een actieve en baanbrekende rol spelen in de waterstofeconomie. Daarnaast zal de haven, in samenwerking met haar industriële en maritieme klanten, haar inspanningen voortzetten om haar carbon footprint te verkleinen en zal zij methodes onderzoeken om CCUS (Carbon Capture, Utilisation & Storage) toe te passen en zo bij te dragen tot de transitie naar een koolstofarme haven.

Tot slot zal de Haven van Antwerpen-Brugge een aantal belangrijke voordelen bieden op het vlak van innovatie en digitalisering, waardoor de bevoorradingsketen niet alleen efficiënter, maar ook veiliger en betrouwbaarder kan worden gemaakt.

De transactie is onderworpen aan een aantal gebruikelijke opschortende voorwaarden, waaronder de goedkeuring van de Belgische mededingingsautoriteiten. Beide partijen streven ernaar de transactie in de loop van 2021 af te ronden.

Annick De Ridder, havenschepen en voorzitter van de raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: “We zijn trots op deze historische overeenkomst, die een langverwachte eenmaking bezegelt. Door onze krachten te bundelen, zijn we op weg om Europa’s wereldhaven te worden en versterken we tegelijk onze positie als belangrijkste containerhaven qua tonnage, solide RoRo-haven en één van de grootste breakbulkhavens in Europa. Dit zal ons nog aantrekkelijker maken voor onze bestaande klanten, voor nieuwe investeerders en voor alle andere potentiële stakeholders en we zullen ontegensprekelijk de belangrijkste motor van de Vlaamse economie zijn. Onze ambitie om de twee havens samen te brengen gaat echter over veel meer dan tonnage en TEU’s alleen. Het zal ons toelaten om nog sterker in te zetten op de transitie naar een koolstofarme economie en om onze inspanningen inzake de digitalisering van de bevoorradingsketen verder te zetten. De havens van Zeebrugge en Antwerpen zijn in grote mate complementair en door samen te werken zullen we beter bestand zijn tegen externe uitdagingen.”

This post is also available in: Nederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*