De gevolgen van droogte voor Europese gewassen nemen toe

hittegolven

Volgens een onlangs gepubliceerde internationale studie is het effect van hittegolven en droogte op Europese gewassen in de afgelopen 50 jaar verdrievoudigd. “Gewassen die zich aan de klimaatverandering aanpassen, moeten in aanmerking worden genomen”, benadrukken de onderzoekers.

De historische impact van droogtes, hittegolven, overstromingen en koud weer op de landbouwproductie in Europa is nog steeds niet goed begrepen. In een nieuwe internationale studie combineren onderzoekers landbouwobservatiegegevens (FAOSTAT)met een databank van extreme weersomstandigheden (EM-20DAT) tussen 1961 en 2018 om de reacties van de Europese landbouwproductie op extreme weersrampen te beoordelen. “Onze resultaten laten zien dat droogte en hittegolven de graanproductie in Europa in deze periode met respectievelijk gemiddeld 9 en 7,3% hebben verlaagd,” legt co-auteur Jonas Jägermeyr (Potsdam Institute for Climate Impact Research) uit.

In de periode 1964-1990 zorgden droogte en hitte voor een daling van de productie met 2,2%; van 1991 tot 2015 bedroeg de daling al 7,3%. “Dus hoewel de landbouwopbrengsten in Europa in deze tweede periode met 150% toenamen, stelden we vast dat droogte en hittegolven ernstigere gevolgen hadden,” vervolgde Jägermeyr. “We hadden dit resultaat niet verwacht.

Verlies bij graangewassen dubbel zo groot als bij niet-graangewassen

Droogteperiodes en hittegolven zijn bijzonder nadelig voor de graanproductie. “Wij stellen vast dat de verliezen bij graangewassen dubbel zo groot zijn als bij niet-graangewassen, vooral in de landen van het Middellandse-Zeegebied en Oost-Europa, maar ook in Midden-Europa”, aldus de onderzoekers. De verliezen bij de tarweproduktie in Midden- en Oost-Europa en bij de gerstproduktie in het Middellandse-Zeegebied hangen bijvoorbeeld grotendeels samen met verminderde opbrengsten, maar ook met een afname van het geoogste areaal, wat een indicator is van gedeeltelijke mislukking van de oogst.

Uit de studie blijkt ook dat de droogte frequenter en intenser wordt. “De trend in zowel frequentie als ernst kan mogelijk worden verklaard door veranderingen in de kwetsbaarheid van het blootgestelde systeem en de onderliggende effecten van klimaatverandering,” zo concluderen de onderzoekers.

Bevindingen rapport

Rampen als gevolg van extreme weersomstandigheden kunnen de binnenlandse voedselvoorziening in gevaar brengen en de grondstoffenmarkten verstoren. De historische gevolgen van droogte, hittegolven, overstromingen en koudegolven voor de Europese gewasproductie zijn echter niet goed begrepen – vooral met het oog op mogelijke negatieve trends in de ernst van de gevolgen als gevolg van de klimaatverandering.

Daling opbrengst graan

Onderzokers combineerden de observationele landbouwgegevens (FAOSTAT) met een database van extreme weersrampen (EM-20DAT) tussen 1961 en 2018 om de reacties van de Europese gewasproductie op EWD te evalueren. Met behulp van een samengestelde aanpak (superposed epoch analysis) laten die zien dat historische droogtes en hittegolven de Europese graanopbrengsten gemiddeld met respectievelijk 9 en 7,3% hebben verminderd, geassocieerd met een breed scala aan reacties (inter-kwartielbereik +2 tot -23%; +2 tot -17%).

Daling opbrengst andere gewassen

De opbrengst van andere gewassen dan granen daalde tijdens dezelfde reeks gebeurtenissen met respectievelijk 3,8 en 3,1%.

Oorzaak Koudegolven hebben geleid tot een daling van de opbrengst van granen en andere gewassen met respectievelijk 1,3 en 2,6%, terwijl de gevolgen van overstromingen marginaal en statistisch niet significant waren. De productieverliezen zijn grotendeels te wijten aan opbrengstdalingen, zonder significante veranderingen in het geoogste areaal. Terwijl de frequentie van de vier gebeurtenissen in de loop van de tijd aanzienlijk is toegenomen, is de ernst van de gevolgen van hittegolven en droogte voor de gewasproductie in de afgelopen 50 jaar ruwweg verdrievoudigd, van -2,2 (1964-1990) tot -7,3% (1991-2015). Droogtegerelateerde verliezen aan graanproductie blijken met meer dan 3% per jaar toe te nemen. Zowel de trend van de frequentie als die van de ernst kunnen mogelijk worden verklaard door veranderingen in de kwetsbaarheid van het blootgestelde systeem en de onderliggende effecten van de klimaatverandering.

Lees verder

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*