De Belgische water- en frisdrankensector ziet omzet dalen met 20% door coronacrisis en vraagt fiscale herziening

Net als andere voedingsmiddelenbedrijven worden ook de producenten van gebotteld water en frisdranken getroffen door de coronacrisis. De sluiting van de horeca, gevolgd door het verdwijnen van festivals en evenementen tijdens de zomer, heeft een sterke impact gehad op de verkoop en de omzet. Uit een enquête die de FIEB-VIWF, de Belgische vereniging van de water- en frisdrankenindustrie, in juni onder haar leden heeft gehouden, blijkt dat een derde van de leden zijn omzet met ten minste 20% heeft zien dalen. Het is verrassend dat de Belgen door de sluiting van de grenzen tijdelijk meer water en frisdrank in hun land hebben gekocht.

De rigide lockdown en sluiting van de horeca ligt al enige tijd achter ons, maar de effecten zijn nog steeds voelbaar voor de water- en frisdrankproducenten. De sterke stijging van de besmettingscijfers en de begeleidende maatregelen voorspellen opnieuw niet veel goeds. Uit een enquête onder de FIEB-VIWF-leden in juni (de deelnemende bedrijven zijn samen goed voor 85% van de omzet van de leden op de Belgische markt) was al gebleken dat een derde van de bedrijven sinds begin maart waarschijnlijk een omzetdaling van ten minste 20% had ondervonden. Uit overheidsgegevens blijkt dat zelfs in juli de inkomsten uit accijnzen en de totale productie nog steeds lager zijn dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar

  • Opmerkelijk is dat de Belgen tijdelijk meer water en frisdrank in het land hebben gekocht.

Oorzaak

De belangrijkste reden voor deze achteruitgang is natuurlijk het verdwijnen van de “out-of-home” sector. Dit omvat voornamelijk de horeca, maar ook andere faciliteiten zoals benzinestations en broodjeszaken. Deze cijfers illustreren het belang van deze sectoren voor een groot aantal ondernemingen. De verloren gegane volumes konden niet worden gecompenseerd door een toename van de verkoop via andere kanalen, zoals supermarkten.

Hittegolf

Traditioneel heeft de stijging van de temperatuur geleid tot een toename van de vraag, en dit jaar is de hittegolf niet anders. Aan de andere kant is er echter de nieuwe realiteit waarmee we te maken hebben vanwege de coronapandemie: de annulering van alle grote en kleine feesten tijdens het zomerseizoen, een sterk gereduceerd cultureel aanbod, restaurants die kunnen heropenen maar met beperkingen leven, lage hotelbezettingsgraden, meer werk thuis, de out-of-home-sector die beperkt is, …Een ramp voor veel organisaties en zelfstandigen, maar ook voor leveranciers!

Een verrassende trend: de grensaankopen tijdelijk met 91% gedaald

Maar de sluiting heeft ook voor de leden van de VIWF een positieve trend in gang gezet: door de sluiting van de grenzn konden Belgen niet naar het buitenland gaan om water en frisdrank te kopen. De cijfers van de laatste maanden laten dit zien: tijdens de coronacrisis en de sluiting van de grenzen is het volume van de aankopen in het buitenland gedaald tot ongeveer 10% van wat normaal gesproken aan de andere kant van de grens wordt gekocht. Voor de coronacrisis werd maandelijks gemiddeld 14 miljoen liter water en frisdrank in het buitenland gekocht, terwijl dit volume tijdens de crisis slechts 1,3 miljoen liter per maand bedroeg (gemiddeld volume voor april en mei 2020).

Nu de grenzen weer open zijn, is het onwaarschijnlijk dat deze daling zich zal voortzetten. Bart Peeters, voorzitter van de VIWF:

“In de afgelopen jaren hebben we een gestage en aanzienlijke toename van aankopen in het buitenland gezien. Water en frisdrank zijn in het buitenland goedkoper en deze prijsverschillen zijn door de coronacrisis in de niet verdwenen. De buitenlandse winkels zijn terug toegankelijk en we hebben vastgesteld dat de buitenlandse aankopen geleidelijk aan weer op hetzelfde niveau komen te liggen als voor de sluiting van de grenzen”.

De fiscaliteit moet worden herzien

De heropening van de horeca is zeer goed ontvangen door de drankenproducenten, maar de situatie blijft moeilijk, vooral nu het aantal infecties weer toeneemt. De sector verwacht dan ook dat iedereen zich aan de opgelegde maatregelen houdt, zodat het niet nodig is de regels aan te scherpen.

Het is dan ook van groot belang dat er meer steun komt voor bedrijven. “We moeten de binnenlandse handel versterken en de Belgische consumenten aanmoedigen om water en frisdrank te kopen in België en niet in het buitenland. Immers, grensoverschrijdende aankopen van frisdranken waren in 2019 weer met 6,3% toegenomen. De tijdelijke btw-verlaging voor frisdranken in de horeca is een goede maatregel, maar de overheid moet dringend werk maken van een uitgebreide fiscale controle. We vragen de nieuwe federale overheid dan ook om met de industrie om de tafel te gaan zitten over dit onderwerp”, zegt Bart Peeters.

De belastingdruk op de sector is hoog en maakt dranken in België 30 tot 40 procent duurder dan in het buitenland. Bedrijven betalen verpakkingsbelasting, kilometerbelasting en accijnzen. Deze belastingen verhogen de prijzen drastisch. De accijns op frisdranken (de gezondheidsbelasting) is sinds 2015 meer dan verdrievoudigd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 7% van de frisdrank en het water in het buitenland wordt gekocht (voornamelijk in Frankrijk en Nederland).

FIEB- VIWF De FIEB-VIWF (Association des industries de l’eau et des boissons rafraîchissants- Vereniging van de Industrieën van Waters en Frisdranken) is de beroepsvereniging van de Belgische water- en frisdrankindustrie. VIWF vertegenwoordigt bedrijven die frisdranken verkopen op de Belgische markt, waaronder natuur- en bronmineraalwater, het volledige assortiment frisdranken en energie- en sportdranken. We vertegenwoordigen een zeer circulaire sector. Als industrie zien wij het als onze plicht om de zuiverheid van onze wateren te beschermen. Dag na dag innoveren we om onze verpakkingen en producten te verbeteren. We dragen ook bij aan de gemeenschap door middel van banen, partnerschappen en lokale initiatieven. De VIWF informeert en adviseert haar leden over belangrijke zaken als verpakking, milieu, voedselbeleid, productkwaliteit en fiscale maatregelen, en communiceert ook met consumenten over duurzaamheid, gezondheid en het verkleinen van de ecologische voetafdruk. De VIWF is aangesloten bij en werkt nauw samen met verschillende organisaties, waaronder WFBW, UNESDA en Fevia.

Beeld: Pxhere

This post is also available in: nlNederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*