Danone verwelkomt de Belgian Alliance for Climate Action


In aanwezigheid van CEO Emmanuel Faber, treedt Danone vandaag toe tot de Belgian Alliance for Climate Action, samen met 52 publieke en private organisaties van elke mogelijke omvang. Door zich aan te sluiten bij de klimaatalliantie verbinden zij zich ertoe ambitieuze, science-based targets te stellen voor de nabije toekomst. Daarnaast zullen de leden ook andere organisaties begeleiden tijdens het proces om hun klimaatdoelstellingen te bereiken. Faber: “We willen het voortouw nemen en we zijn blij dat vele anderen zich bij deze uitdaging aansluiten om de wereld ten goede te veranderen en de klimaatverandering te bestrijden”.

Danone wil pionier zijn om de wereld ten goede te veranderen (Evolution media Groupà

“One Planet. One Health”, het actiekader van Danone, is historisch verbonden met de Sustainable Development Goals (SDGs)[1] van de Verenigde Naties. Het bedrijf wil dan ook het voortouw nemen in de overgang naar een betere wereld door de voedselrevolutie te versnellen, in samenwerking met anderen. Hoewel deze ambitie deel uitmaakt van haar DNA, erkent Danone dat er nog meer kan worden gedaan en dat publieke en private organisaties daarvoor hun krachten nu moeten bundelen.


Jurgen Berckmans (Plant Director Rotselaar) & Nathalie Pfaff (Country Manager Danone Belux, Essential Dairy and Plant-Based Products)


Motor voor verandering

Het huidige mondiale voedselsysteem heeft een aanzienlijke impact: de intensieve landbouw put onze natuurlijke hulpbronnen uit, de biodiversiteit neemt steeds verder af, de bodem wordt aangetast, de waterschaarste neemt toe en het voedselsysteem draagt in belangrijke mate bij aan de uitstoot van broeikasgassen. 24% van de uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van de landbouw, de bosbouw en andere vormen van grondgebruik[2]. Daarnaast lijdt 45% van de Belgen aan overgewicht of obesitas[3]. Ons huidig voedselsysteem is er niet in geslaagd om een gezond en duurzaam dieet voor iedereen te garanderen. En natuurlijk zal de coronacrisis de komende jaren een bedreiging blijven vormen voor onze economie en manier van leven. In plaats van het gesprek over weerbare en duurzame voedselsystemen uit te stellen, heeft de samenleving vandaag nood aan een motor voor verandering

Historische grondslagen

  • In 1972 introduceerde Danone een baanbrekende manier van duurzaam ondernemen: het kondigde haar duaal project aan, waarin de economische en sociale doelstellingen van het bedrijf wederzijds afhankelijk en dus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
  • Sinds enkele jaren gaat Danone nog een stap verder en plaatst het de gezondheid van de planeet en die van de mensen op hetzelfde niveau en promoot het gezondere en duurzamere eet- en drinkgewoonten.

Concrete acties

Om haar actiekader “One Planet. One Health” tot leven te brengen, definieerde Danone negen bedrijfsdoelstellingen, in overeenstemming met de SDGs van de Verenigde Naties. Om deze doelstellingen tegen 2030 te bereiken, zet het bedrijf in op concrete acties op zowel lokaal als mondiaal niveau.

  • Danone was de eerste beursgenoteerde onderneming die het model “Entreprise à Mission”[4], gecreëerd door de Franse wet in 2019, heeft overgenomen.
    Het bedrijf wil tegen 2025 met al haar entiteiten wereldwijd B CorpTM gecertificeerd zijn. In België zijn Danone Essential Dairy & Plant-based Products, Danone Waters en Alpro al gecertificeerd.
  • De onderneming wil tegen 2050 CO2-neutraal worden (“from farm to fork”). Danone heeft haar CO2-emissie in 2019 met 24,8% verminderd ten opzichte van 2015 en heeft haar CO2-emissiepiek in 2019 bereikt, eerder dan de oorspronkelijke doelstelling bepaalde. De Belgische productiesite in Rotselaar werkt ook naar dit doel toe. De elektriciteit die in de fabriek wordt gebruikt, is uitsluitend afkomstig van hernieuwbare energiebronnen (Belgische windturbines) en 97 % van het afval dat er wordt geproduceerd, wordt gerecycleerd. evian® en Volvic® zijn al gecertificeerd als CO2-neutraal door Carbon Trust®, ook in België.
  • Tegen 2025 wil Danone, dankzij een intensieve samenwerking met de Ellen McArthur Foundation, 100% circulaire verpakkingen realiseren: de kleinere formaten van evian® zijn nu al gemaakt van 100% rPET en zijn beschikbaar in België. Begin 2021 zullen de yoghurtpotjes op het Belgisch grondgebied ook gerecycleerd kunnen worden in de nieuwe blauwe zak dankzij de samenwerking met Fost Plus[5].
  • Via de coalitie ‘One Planet Business for Biodiversity’ (OP2B)[6] werkt Danone actief aan regeneratieve landbouw en biodiversiteit. Het bedrijf heeft lokale samenwerkingsverbanden opgezet met melkveehouders op het gebied van CO2-reductie, dierenwelzijn en bodemgezondheid. In België biedt het bedrijf, net als in andere landen, de melkveehouders een stabieler inkomen door de volatiliteit van de melkprijs te verminderen.
  • Danone breidt het aanbod van plantaardig producten sterk uit, zowel via Alpro als via nieuwe plantaardige opties bij merken als Actimel, Danio en Danette.
  • Met een innovatieve technologie die in de fabriek in Rotselaar werd geïmplementeerd, vermindert Danone haar watervoetafdruk in een context van waterschaarste: de site recycleert het water dat het gebruikt en bespaart meer dan 500 miljoen liter water per jaar, een vermindering tot 75%.

Om echte verandering te realiseren, is Danone ervan overtuigd dat alle belanghebbenden hun krachten moeten bundelen. De Belgian Alliance for Climate Action en haar leden zullen daarom hun partners stimuleren om zich bij het initiatief aan te sluiten. Het zal haar leden ook de mogelijkheid bieden om best practices uit te wisselen en andere bedrijven te begeleiden bij het bepalen en bereiken van hun science-based targets.

Om de overgang naar een betere wereld verder te versnellen, investeert Danone nog meer: het bedrijf ontwikkelde wereldwijd een versneld investeringsplan, goed voor ongeveer 2 miljard euro, voor de periode 2020-2022 op het gebied van haar merken, klimaat en landbouw, verpakking en digitalisering.


De krachten bundelen

Emmanuel Faber: “Ons actiekader “One Planet. One Health” concretiseert onze sterke overtuiging dat de gezondheid van mensen en de planeet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We willen het voortouw nemen en we zijn blij dat vele anderen zich bij deze uitdaging aansluiten om de wereld ten goede te veranderen en de klimaatverandering te bestrijden”.

[1] De Agenda voor Duurzame Ontwikkeling voor 2030, die in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties werd aangenomen, biedt een gezamenlijke blauwdruk voor vrede en welvaart voor de mensen en de planeet, nu en in de toekomst. Centraal staan de 17 Sustainable Development Goals (SDGs), die een dringende oproep zijn aan alle landen – ontwikkelde en ontwikkelingslanden – om actie te ondernemen in een wereldwijd partnerschap. Zij erkennen dat het beëindigen van armoede en andere ontberingen hand in hand moet gaan met strategieën die de gezondheid en het onderwijs verbeteren, de ongelijkheid verminderen en de economische groei stimuleren – dit alles in combinatie met het aanpakken van de klimaatverandering en het werken aan het behoud van onze oceanen en bossen.

[2] Rapport IPCC 2019, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2f.-Chapter-5_FINAL.pdf

[3] Siensano, Gezondheidsenquête 2018, https://www.sciensano.be/nl/projecten/gezondheidsenquete-2018

[4] Een “Entreprise à Mission” wordt gedefinieerd als een onderneming waarvan de sociale en milieudoelstellingen in overeenstemming zijn met haar doel en zijn vastgelegd in haar statuten.

[5] Fost Plus is verantwoordelijk voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

[6] One Planet Business for Biodiversity (OP2B) is een unieke internationale sector overschrijdende, actiegerichte coalitie op het gebied van biodiversiteit met een specifieke focus op de landbouw. De coalitie werd geïnitieerd binnen het kader van het One Planet Lab van de Franse president Macron, dat op 23 september 2019 werd gelanceerd op de klimaattop van de Verenigde Naties in New York.

This post is also available in: nlNederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*