COVID-19 veroorzaakt cognitieve en gedragsproblemen bij patiënten

Patiënten met COVID-19 hebben twee maanden na ontslag uit het ziekenhuis last van cognitieve en gedragsproblemen. Die onderzoeksresultaten werden gepresenteerd op het 7e Congres van de European Academy of Neurology (EAN)[1].

Problemen met het geheugen, het ruimtelijk inzicht en de informatieverwerking werden geïdentificeerd als mogelijke effecten van het virus bij post-COVID-19-patiënten die binnen acht weken – na ontslag uit het ziekenhuis – werden opgevolgd. Uit het onderzoek bleek ook dat één op de vijf patiënten een posttraumatische stressstoornis had, terwijl 16% depressieve symptomen vertoonde.

Cognitieve vaardigheden

De Italiaanse studie testte de neurocognitieve vaardigheden van de patiënten en maakte MRI-scans van hun hersenen twee maanden nadat zij van COVID-19 waren genezen . Meer dan 50% van de patiënten had cognitieve problemen; 16% had problemen met de uitvoerende functie (beheer van het werkgeheugen, flexibel denken en informatieverwerking), 6% had visuospatiale problemen (moeilijkheden met diepte-inschatting en contrastzien), 6% had geheugenproblemen en 25% had een combinatie van al deze symptomen.
Cognitieve en psychopathologische problemen waren veel ernstiger in de jongere leeftijdsgroepen, waarbij de meerderheid van de patiënten onder de 50 jaar problemen had met de uitvoerende functies.

PTSS en depressie bij zeer zieke mensen

In de algemene steekproef werd ernstige, acute respiratoire symptomen van COVID-19 tijdens de ziekenhuisopname in verband gebracht met slechte executieve functiescores. Bovendien toonde een longitudinale observatie van hetzelfde cohort na 10 maanden COVID-19 een vermindering van de cognitieve stoornissen van 53% tot 36%, maar de blijvende aanwezigheid van PTSS en depressieve symptomen.

Italiaanse onderzoeker Massimo Filippi

Hoofdauteur van de studie, professor Massimo Filippi, van het Vita-Salute San Raffaele Wetenschappelijk Instituut en Universiteit in Italië, legde uit: “Onze studie bevestigde dat significante cognitieve en gedragsproblemen geassocieerd zijn met COVID-19 en verschillende maanden na remissie van de ziekte nog aanhouden. “
“De veranderingen in de uitvoerende functie die we vonden zijn bijzonder alarmerend. Het kan moeilijk zijn voor patiënten om zich te concentreren, te plannen, flexibel te denken en dingen te onthouden. Deze symptomen troffen drie van de vier jonge patiënten in de werkende leeftijd. “

Lange termijn opvolging is nodig

In de studie werd geen significant verband gevonden tussen cognitieve prestaties en hersenvolume.
“Grotere studies en lange termijn follow-up zijn nodig, maar deze studie suggereert dat COVID-19 geassocieerd is met significante cognitieve en psychopathologische problemen,” concludeerde Dr. Canu, van het San Raffaele Ziekenhuis in Milaan en hoofdauteur van de studie. “Passende follow-up en behandeling zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat deze voorheen in het ziekenhuis opgenomen patiënten voldoende steun krijgen om de symptomen te verlichten. “

  1. Cognitieve en gedragskenmerken van een cohort van post-acute COVID-19 patiënten. Presentatie op het 7e EAN 2021 Congres.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*