Coronavirus doet wereldvoedselprijzen dalen in maart

Als gevolg van de coronacrisis neemt de vraag af en zijn de olieprijzen in vrije val. Daardoor gaan de internationale prijzen van de belangrijkste voedselproducten omlaag. Dat meldt FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN.

De wereldvoedselprijzen zijn in maart sterk gedaald, vooral als gevolg van de dalende vraag door de COVID-19-pandemie en de daling van de wereldwijde olieprijzen. Die laatste is vooral te wijten aan de verwachting dat de economie zal vertragen naarmate de regeringen beperkingen invoeren om de gezondheidscrisis het hoofd te bieden.  

Een daling van 4,3%

De FAO-voedselprijsindex, die de maandelijkse veranderingen in de internationale prijzen van gemeenschappelijk verhandelde voedselproducten volgt, bedroeg in maart gemiddeld 172,2 punten, een daling van 4,3 procent in vergelijking met februari.  

Vraag bepaald door economie

“De prijsdalingen worden grotendeels gedreven door vraagfactoren, niet door het aanbod”, weet Abdolreza Abbassian, senior econoom bij FAO. “En de vraagfactoren worden beïnvloed door de steeds slechter wordende economische vooruitzichten.”  

Grootste daling bij suiker

De FAO-prijsindex voor suiker tekent de grootste daling op, met 19,1 procent minder ten opzichte van de voorgaande maand. Oorzaken zijn onder meer de lagere vraag van de consumptie buitenshuis door de lockdownmaatregelen die door veel landen worden opgelegd, en de lagere vraag van ethanolproducenten als gevolg van de sterke daling van de prijzen van ruwe olie.  

Plantaardige olie

De prijsindex voor plantaardige olie daalde in een maand tijd met 12 procent, voornamelijk als gevolg van de dalende palmolieprijzen gelinkt aan de daling van de prijzen voor ruwe olie en de toenemende onzekerheid over de gevolgen van de pandemie voor de plantaardige oliemarkten wereldwijd. De prijzen voor soja en koolzaadolie volgden dezelfde trend.   “De olieprijzen zijn de afgelopen maand met meer dan de helft gedaald, wat een groot neerwaarts effect heeft op biobrandstoffen, die een belangrijke bron van vraag zijn op de markten voor suiker en plantaardige oliën”, aldus FAO-analist Peter Thoenes.  

Zuivel daalde met 3%

De FAO-prijsindex voor zuivel is met 3 procent gedaald, als gevolg van de afnemende noteringen en de wereldwijde importvraag naar magere- en volle melkpoeder, grotendeels als gevolg van verstoringen in de zuivelbevoorradingsketens vanwege de inperkingsmaatregelen die gericht zijn op het beheersen van de verspreiding van COVID-19. De prijsindex voor zuivelproducten is de afgelopen maand met meer dan de helft gedaald.  

Minus 1,9% voor graan

De graanprijsindex van de FAO daalde in maart met 1,9 procent ten opzichte van februari en stond daarmee op bijna het niveau van maart 2019. De internationale tarweprijzen daalden, omdat de effecten van het grote mondiale aanbod en de over het algemeen gunstige oogstvooruitzichten zwaarder wogen dan die van de toegenomen importvraag uit Noord-Afrika en enkele kleine exportbeperkingen die Rusland oplegde. De maïsprijzen daalden ook als gevolg van zowel het grote aanbod als de veel zwakkere vraag van de biobrandstofsector.  

Rijstprijs steeg

De internationale rijstprijzen daarentegen stegen voor de derde maand op rij, waarbij de Indica-noteringen werden gestimuleerd door het aanleggen van voorraden als gevolg van de bezorgdheid over de pandemie en de berichten dat Vietnam een exportverbod zou kunnen invoeren – wat de regering sindsdien heeft afgezwakt.  

Handel ter verzekering van de voedselvoorziening

De directeur-generaal van de FAO, QU Dongyu, vertelde de nationale leiders op de G20-top van vorige week “om ervoor te zorgen dat de landbouwhandel zijn belangrijke rol blijft spelen in het bijdragen aan de mondiale voedselzekerheid” en om een beleid te vermijden dat de handelsstromen die de basis vormen voor de voedselvoorzieningssystemen belemmert.” FAO houdt nauwlettend toezicht op de prijzen en de logistieke kwestie van voedselgrondstoffen met het oog op het waarschuwen van landen voor opkomende problemen die potentiële verstoringen tijdens de pandemie zouden kunnen verergeren.  

FAO-vleesprijsindex

De FAO-vleesprijsindex is met 0,6 procent gedaald, onder invloed van de daling van de internationale noteringen voor schapen- en rundvlees, waarvoor de exportbeschikbaarheid groot is en de handelscapaciteit wordt getemperd door logistieke knelpunten. Maar de varkensvleesnoteringen stegen te midden van de wereldwijd stijgende vraag en omdat de verwerkingsinstallaties werden gehinderd door de beperkingen op het verkeer van werknemers.  

Wereldtarweproductie blijft onveranderd

De prognose van de FAO voor de wereldtarweproductie in 2020 blijft onveranderd ten opzichte van vorige maand, op bijna het recordniveau van vorig jaar. Dat zal, in combinatie met ruime voorraden, helpen om de voedselmarkten te beschermen tegen de onrust tijdens de coronacrisis.  In de Cereal Supply and Demand Brief van deze maand, die ook vandaag is uitgebracht, heeft FAO haar schatting voor de wereldwijde graanproductie in 2019 verhoogd tot 2.721 miljoen ton, een stijging van 2,4 procent ten opzichte van 2018. Volgens de FAO-ramingen voor 2019 bedraagt de productie van ruwe granen nu 1.445 miljoen ton, die van tarwe 763 miljoen ton en die van rijst 512 miljoen ton.  

Terwijl lokale storingen, meestal als gevolg van logistieke kwesties, uitdagingen vormen voor de voedselvoorzieningsketens in sommige markten, is het onwaarschijnlijk dat de verwachte duur en omvang ervan een significant effect zullen hebben op de wereldwijde voedselmarkten, aldus de FAO.  

Meer graanproductie in Rusland, India en Pakistan

De prognose van de FAO voor 2020 voor de wereldtarweproductie is ongewijzigd ten opzichte van vorige maand en bedraagt 763 miljoen ton, waarbij de verwachte lagere productie in de Europese Unie, Oekraïne en de Verenigde Staten wordt gecompenseerd door verwachte productiestijgingen in Rusland, India en Pakistan – hoewel de sprinkhanenplagen in de laatste twee landen de voorziene stijging zouden kunnen temperen.   Voor maïs, de belangrijkste ruwe graansoort, worden in Brazilië en Argentinië bumperoogsten verwacht, en de maïsproductie van Zuid-Afrika zal zich naar verwachting sterk herstellen na de droogte van vorig jaar. Elders kunnen de zaaibeslissingen worden beïnvloed door de daling van de internationale maïsprijzen.  

Prognose graangebruik

De prognose van FAO voor het mondiale graangebruik voor 2019/20 is licht verhoogd tot 2.722 miljoen ton, een stijging van 1,2 procent per jaar. Verwacht wordt dat de mondiale graanvoorraden aan het einde van de seizoenen 2020 met 8 miljoen ton zullen krimpen ten opzichte van het begin van het seizoen, waardoor de mondiale graanvoorraden tot 30,7 procent zullen dalen, wat nog steeds als een comfortabel niveau wordt beschouwd. De wereldhandel in granen zal naar verwachting met 2,3 procent toenemen ten opzichte van het voorgaande jaar en 420 miljoen ton bereiken.

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*