Coöperatie Hoogstraten & Koninklijke FruitMasters onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden

Koninklijke FruitMasters uit Nederland en Coöperatie Hoogstraten uit België onderzoeken een mogelijke toekomstige samenwerking. De raden van beide organisaties hebben ingestemd met het onderzoek naar een grensoverschrijdend bronplatform voor fruit en groenten, gericht op het behalen van schaalvoordelen voor telers en ketenpartners.

Deze potentiële samenwerking is bedoeld om de groeiambities te stimuleren en de gezamenlijke positie als specialisten in fruit- en glasgroenten in Europa te versterken. Het hoofddoel is om duurzaam telen te bevorderen en een stabiele afzet te verzekeren, waarbij schaalvergroting wordt gezien als een kans om veerkrachtiger te zijn in een snel veranderende markt.

Beide organisaties zijn optimistisch over de synergie die een samenwerking kan opleveren, waaronder kostenvermindering in de keten, verbeterde kennisopbouw, innovatie in nieuwe gewasvariëteiten, verdere verduurzaming, digitalisering en flexibiliteit om in te spelen op marktveranderingen.

2024

In de komende maanden zullen de vormen van samenwerking en de toegevoegde waarde voor telers en ketenpartners verder worden onderzocht, met de verwachting dat de uitkomst in 2024 bekend zal zijn. Als er voldoende overeenstemming is, worden de voorgestelde samenwerkingsvormen voorgelegd aan de leden van beide coöperaties.

Voorstelling

Coöperatie Hoogstraten uit België, met een omzet van 370 miljoen euro, richt zich op verse groenten en fruit en bundelt de inspanningen van meer dan 200 producenten om een duurzame toekomst voor de sector te creëren.

FruitMasters uit Nederland, met bijna 300 miljoen euro omzet, is de grootste fruitcoöperatie van het land en werkt met meer dan 400 fruittelers om fruit direct van de bron in binnen- en buitenland te leveren. Beide coöperaties streven naar topkwaliteit en duurzaamheid in hun producten en diensten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*