Controles in voedingsbedrijven verlopen vanaf 1 januari 2024 volgens nieuwe IFS Food Versie 8

Vanaf 1 januari 2024 worden nieuwe controles volgens IFS Food versie 8 verplicht voor voedingsbedrijven die het IFS-certificaat willen behalen of behouden. IFS (International Featured Standards) is een wereldwijd erkende normering voor de voedingsindustrie. De IFS Food Standard beoordeelt de producten en productieprocessen om te evalueren of een voedselproducent in staat is om veilige, authentieke en kwaliteitsproducten te produceren volgens wettelijke vereisten en klantspecificaties.

De belangrijkste wijzigingen in IFS Food versie 8 zijn van kracht vanaf 1 oktober 2023. Deze normering is bedoeld om retailers de garantie te bieden dat de levensmiddelen die ze verkopen van hoge kwaliteit en veilig zijn. Tijdens audits, aangekondigd of onaangekondigd, wordt beoordeeld of aan verschillende eisen wordt voldaan, en scores variëren van A tot D. Bedrijven moeten voldoende scoren op kritieke punten om hun certificaat te behouden.

Het IFS-certificaat wordt vaak geëist door grote retailbedrijven als voorwaarde om aan hen te mogen leveren, naast de wettelijke verplichtingen die voedingsbedrijven sowieso moeten naleven. Het certificaat fungeert ook als een kwaliteitslabel waarmee producenten zich kunnen onderscheiden en sterker kunnen concurreren op de markt. Het benadrukt voedselveiligheid en stimuleert continue verbetering binnen de industrie.

IFS Food versie 8

In april 2023 werd IFS Food versie 8 gepubliceerd, waarmee de normen voor voedselveiligheid opnieuw strenger zijn geworden. Deze update is een reactie op maatschappelijke veranderingen en wereldwijde recalls. Enkele belangrijke wijzigingen zijn onder andere dat valse nagels en wimpers nu als risicofactoren worden beschouwd met betrekking tot persoonlijke hygiëne op de productievloer, en pleisters moeten niet alleen een andere kleur hebben dan het product, maar ook waterdicht zijn.

Een andere belangrijke verandering is dat ‘getraind’ personeel nu ‘competent’ moet zijn, en dit moet kunnen worden aangetoond. Het doel van deze strengere normen is het verbeteren van de algemene voedselveiligheid wereldwijd.

Hulp

Voor voedingsbedrijven betekent dit dat ze de nieuwe normeisen moeten interpreteren en implementeren, wat vaak aanpassingen aan productieprocessen en opleidingen voor personeel vereist. Consultancybedrijven bieden ondersteuning aan bedrijven die mogelijk kennis, personeel of tijd op de kwaliteitsafdeling missen. Ze kunnen ook informatie verstrekken via whitepapers en webinars om bedrijven te helpen bij de overgang naar IFS Food versie 8 en de continuïteit van hun bedrijfsvoering te waarborgen. Op de site van IFS www.ifs-certification.com is ook heel wat informatie te vnden en ook heel wat online materiaal voor trainingen.

Food Defense

De grootste wijzigingen in IFS Food versie 8 omvatten de verspreiding van normeisen voor food defense over verschillende hoofdstukken in plaats van een apart hoofdstuk, wat vereist dat de hele organisatie betrokken is, van operatoren tot het management. De eisen met betrekking tot voedselveiligheidscultuur zijn aangescherpt, waarbij concrete doelstellingen moeten worden geformuleerd voor communicatie, training, feedbackverwerking en prestatiebeoordeling van medewerkers.

Bovendien wordt er meer nadruk gelegd op validatie vóór verificatie van procedures, nieuwe apparatuur en critical control points (CCP’s) om mogelijke problemen proactief te voorkomen en te vermijden. Alle risico’s moeten worden gedocumenteerd, geïmplementeerd en onderhouden. Deze wijzigingen zijn bedoeld om de voedselveiligheid te verbeteren door preventieve en proactieve benaderingen te bevorderen.

Trainingen personeel

Met de introductie van IFS Food versie 8 zijn er belangrijke veranderingen die de interpretatie en implementatie van nieuwe normen tijdrovend maken voor bedrijven in de voedingsindustrie. Een opvallende wijziging is dat ‘getraind’ personeel nu ‘competent’ moet zijn, wat betekent dat trainingen getoetst kunnen worden, en het bedrijf moet definiëren wat ‘competent’ betekent. Alle competenties moeten worden gedocumenteerd en kunnen tijdens een audit worden beoordeeld.

Planning audits

Daarnaast is er een verschuiving in de frequentie van audits, van ‘minimaal elk jaar’ naar ‘per twaalf maanden’, waardoor bedrijven meer flexibiliteit hebben in het plannen van audits binnen dat tijdsbestek.

B-score

Een andere belangrijke verandering is dat een B-score nu wordt beschouwd als een ‘kleine afwijking’ in plaats van een ‘issue’, waardoor het gemakkelijker is om de totaalscore te behalen die nodig is voor het certificaat. Echter, bedrijven moeten nog steeds corrigerende acties ondernemen om een A-score te behalen bij de volgende audit, dus het is geen versoepeling.

Analyse

Versie 8 vereist ook een root cause analysis wanneer afwijkingen worden vastgesteld met betrekking tot voedselveiligheid, wettelijkheid, authenticiteit of klanteneisen om herhaling te voorkomen. Dit brengt extra administratieve lasten met zich mee omdat alle risico’s gedocumenteerd, geïmplementeerd en onderhouden moeten worden, bijvoorbeeld met betrekking tot de leesbaarheid en onwisbaarheid van etiketten.

Meer info: www.ifs-certification.com

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*