Brouwerij Chimay investeert grootste bedrag in haar geschiedenis…

De grootste trappistenbrouwerijen van de trappistengemeenschap in België, nl Chimay heeft een nieuwe bottellijn. Met een kostenplaatje van 17 miljoen euro – ook al om de ecologische voetafdruk van de brouwerij verder te verkleinen- zet het een reuzenstap vooruit.

Brouwerij Chimay heeft donderdag 9 mei 2019 haar nieuwe bottellijn ingehuldigd op het industrieterrein van Baileux, op enkele kilometers van de abdij van Scourmont, waar nog steeds bier wordt gebrouwen. De plechtigheid was het sluitstuk van de grootste investering die de trappistenbrouwerij tot nu toe heeft gedaan: zij heeft 17 miljoen euro uit eigen middelen aan de trappistenbrouwerij toegewezen. Het materiaal kostte 13.5 miljoen euro, terwijl de gebouwen, de burgerlijke bouwkunde en de wegen nog eens 3.5 miljoen euro kosten.

Kwaliteit & ecologie

In tegenstelling tot wat de gemiddelde burger misschien denkt, is het doel van het bedrijf niet zozeer het ondersteunen van een hogere productie en verkoop, maar veeleer het garanderen van de kwaliteit en de ecologische voetafdruk van zijn activiteiten verlagen. “De trappistenbrouwerij pleit voor een redelijke en beredeneerde groei, in de orde van 2% per jaar”, zegt algemeen directeur Xavier Pirlot. De eerste reden voor deze investering was gebrek aan ruimte.”

De eenheid van Baileux, waarin de bottel- en opslagactiviteiten zijn ondergebracht, bood niet langer voldoende ruimte om nieuwe verpakkingsprojecten te ontwikkelen. Vandaar het besluit om het gebouw, dat zich over 10.000 m2 uitstrekte, uit te breiden met een nieuwe hal van 4.000 m2.

“De tweede reden”, vervolgt de manager, “is dat we wilden profiteren van de kwalitatieve bijdragen van de nieuwe machines. Het is net als auto’s: modellen van tien of twintig jaar geleden zijn veel minder efficiënt dan nieuwe modellen. De derde reden is dat we onze ecologische voetafdruk willen blijven verkleinen. De technologie van de nieuwe motoren zal ons in staat stellen ons energieverbruik met 15 tot 20% te verminderen.”.

Energie-efficiënter en reductie van broeikasgassen

De abdij van Scourmont en de bedrijven die ze heeft opgericht (Bière de Chimay, Chimay Fromage, Auberge de Poteaupré, Auberge de Poteaupré, Fondation Chimay Wartoise….) verbinden zich ertoe om te investeren met respect voor de planeet en haar hulpbronnen. Na zich in 2012 te hebben verbonden tot een eerste programma voor de vermindering van het energieverbruik in het kader van de sectorale overeenkomst tussen het Gewest en Fevia, de federatie van de agrovoedingssector, heeft Chimay opnieuw een tweede sectorale overeenkomst gesloten voor de periode 2013-2020, met als doel de energie-efficiëntie-index met 21% te verhogen en de broeikasgasindex met 30% te verlagen.

1.200 fotovoltaïsche panelen op het dak en windturbine

Nieuwe investeringen in Baileux omvatten de installatie van 1.200 fotovoltaïsche panelen op het dak van de nieuwe hal om de nieuwe lijn van elektriciteit te voorzien.

En dat is nog niet alles. Chimay werkt ook aan de bouw van een windturbine op het industrieterrein. “We wachten op de ondertekening van de laatste machtiging”, zegt Xavier Pirlot. Het project is van plan om ook de site van Baileux te bevoorraden, zodat de verpakkingseenheid van de brouwerij en de kaasmakerij op lange termijn voor 80% autonoom zullen zijn op het gebied van elektriciteit.


De kaasmakerij

De trappistenmelkerij van de monnikenkaasmakerij van de trappisten is ook bezig met een groot renovatieproject. Een investering van 1,7 miljoen euro is in uitvoering. “Het is ook niet gericht op het verhogen van de totale productie, maar op kwaliteitsverbetering, het optimaliseren van materiaal- en mensenstromen en het verhogen van de raffinagecapaciteit”, aldus de algemeen directeur.

Eerste trapisstenbrouwer van het land

Vorig jaar produceerde de Brouwerij Chimay ongeveer 185.000 hectoliter bier. Het is, in volume, de eerste van de zes trappistenbrouwerijen van het land, vóór Westmalle. Op kruissnelheid investeert zij tussen de 3 en 5 miljoen euro per jaar in haar materieel en gebouwen. Net als haar collega’s richt het bedrijf een aanzienlijk deel van zijn winst op projecten voor wederzijdse bijstand. De Chimay Wartoise Foundation herverdeling van de winst.

140 personeelsleden

De brouwerij stelt 110 mensen te werk en de kaasfabriek 30, voor een totaal van 140 banen, waarbij nog een 20-tal tijdelijke of seizoensarbeiders moeten worden opgeteld. Naast deze 140 tot 160 directe arbeidsplaatsen, bieden alle activiteiten die onder leiding van de abdij worden georganiseerd, werk aan ongeveer 90 personen, voor een totaal van 250 personen.

250 boeren

De kaasmakerij werkt samen met bijna 250 boeren in de regio, die haar binnen een straal van 30 kilometer rond Baileux van melk voorzien. Het produceert ongeveer 900 ton kaas per jaar. In normale tijden investeert het tussen de 300.000 en 500.000 euro per jaar.

Bron: L’Echo

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*