Breydel focust op duurzaamheid en transparantie

Ivan De Keyser in de demotoonbank.

Bezoekers bij de demotoonbank.

Breydel trekt met een nieuw charter resoluut de kaart van de transparantie en duurzaamheid. De vleesfabrikant hoopt met zijn verhaal en aanpak – van kweker tot bord – de kritische en bewuste consument aan te spreken. Het engagement komt in alle geledingen van de onderneming tot uiting: van de keuze van de leverancier, over het varkenstransport, tot de productformulering. De koerswijziging is volgens zaakvoerder Ivan De Keyser organisch gegroeid en niet rechtstreeks ingegeven door de negatieve perceptie die er vaak rond de sector heerst.

De pH-graad meten is belangrijk!
Uitbenen van de hammen
Breydel bakt het vlees in een replica van een oven die Amerikanen tijdens WOII meebrachten tijdens de landing in Normandië.
Ivan De Keyser: “Mijn voorkeur gaat uit naar het meer lokale en artisanale verhaal.”
De landbouwbedrijven die de Breydelvarkens kweken, bevinden zich binnen een straal van vijfentwintig kilometer rond de productiefaciliteit in Gavere.

Veranderende vleesindustrie


“Ik vond doorheen mijn carrière de afhankelijkheid van de kwaliteit van onze grondstoffen altijd al een zwakte. Ik had al langer de honger om daar verandering in te brengen”, verduidelijkt Ivan De Keyser. “In de nazomer van 2017 – na de beëindiging van de kortstondige joint venture met Chimay Group – heb ik grondig nagedacht over de koers die ik met mijn bedrijf wou varen. Er tekenden zich de afgelopen jaren twee grote stromingen af. Heel grote exportorganisaties beheersen nadrukkelijk de markt. Ze verbouwen zelf veevoeders, kweken massaal dieren en beheren slachthuizen, vleesversnijderijen en vleeswarenfabrieken. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich de kleine hoeveslager onder de kerktoren, die een sterk verhaal brengt. Wij bevonden ons als middelgroot bedrijf ergens tussen beide partijen in. Aangezien mijn hart uitgaat naar het meer lokale en artisanale verhaal, besloot ik om samen met mijn Raad van Advies werk te maken van een Breydelvarken.”

Breydel onderzocht de piste van een Flanders’ FOOD-project met steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). “In januari 2018 heb ik besloten om dat niet te concretiseren, maar me zelf op het terrein te begeven door met de boeren te praten. Dat resulteerde in het opzetten van een kweek onder het lastenboek Breydel.”

Lokale insteek


Breydel werkt sinds kort enkel nog met lokale partners. De landbouwbedrijven die de Breydelvarkens kweken, bevinden zich binnen een straal van vijfentwintig kilometer rond de productiefaciliteit in Gavere. Het slachtproces gebeurt eveneens in eigen streek. “Breydel is een bedrijf dat meegaat met zijn tijd”, legt Ivan De Keyser. “Dat betekent voor mij ook durven achterom te kijken. Waarden als fierheid, eerlijke producten en een lokale insteek lopen als een rode draad doorheen onze geschiedenis. Die houden we nu meer dan ooit in ere.” De korte keten die Breydel heeft uitgerold, draagt volgens de fabrikant ook bij tot de traceerbaarheid van de producten.

Ontstressen op de tonen van Springsteen


Het Breydelvarken krijgt een aangepast en gezond voederregime met een belangrijk aandeel voor reststromen van humane voeding, zoals overschotten uit de lokale avocadoverwerking. Speeltjes en een aangepaste muziekspeellijst van twee uur in de stallen moeten het stressniveau van de varkens reduceren.” De boeren engageren zich tevens voor een meer duurzame varkenskweek, onder meer door de installatie van zonnepanelen, biologische mestverwerking en het gebruik van regenwater. Daar tegenover staat volgens Ivan De Keyser een eerlijke verloning. De muziek uit de stallen – van Bruce Springsteen, over John Denver tot een heuse Breydelsong – weerklinkt eveneens in de transportwagen die de dieren naar het slachthuis voert. Een deel van de vrachtwagen is aan de zijkant afgesloten en uitgerust met dwarsventilatie die de chauffeur toelaat om de klimatisatie in de laadruimte vanuit zijn cabine te sturen.

Minder allergenen, zout en smaakversterkers
Het nieuwe Breydelverhaal vertaalt zich ook op productvlak. Het bedrijf speelt in op de vraag naar minder kunstmatige toevoegingen en meer transparantie, het zogenaamde ‘clear label’. Operationeel verantwoordelijke Gwen Van Belle legt uit: “Het zoutpercentage is in verschillende producten met bijna een kwart gedaald. Dat verwezenlijkten we door natriumbronnen te vervangen door bronnen van natuurlijk zout. We weerden daarnaast ook allergenen als selder, soja en mosterd.” Breydel elimineerde verder enkele smaakversterkers, waardoor het aantal E-nummers is gedaald. “We stelden onszelf de vraag waarom een bepaald E-nummer zich in een recept bevindt en of we dat werkelijk nodig hebben. Al snel bleek dat we onder meer E635 of natriumribonucleotiden uit onze recepten konden verwijderen.” De duurzaamheidsbenadering van Breydel vertaalt zich ook op het vlak van verpakking, met een gedaald aandeel plastic, ten voordele van karton.

Berekende risico’s


De aangepaste aanpak van Breydel, ook wel ‘Beleef Breydel’ genoemd, gaat gepaard met een grootscheepse mediacampagne. Ivan De Keyser: “We zetten in op de bewuste kritische consument die bereid is om iets meer te betalen voor ‘het betere product met een sterk en bevattelijk verhaal’. De strategie brengt beperkingen met zich mee op het vlak van productievolumes, aangezien we afhangen van de constante wekelijks aanvoer van varkens. We kunnen binnen dat verhaal dus niet zomaar een andere varkenshouder aanspreken die niet volgens ons charter werkt. Het omgekeerde geldt ook: wanneer we onze producten onvoldoende op de markt kunnen afzetten, versluizen de resterende dieren naar de reguliere kanalen zonder meerprijs. Dat zijn risico’s die we er bewust bijnemen.”

Marktpenetratie in diepte en breedte


Export via één kanaal per exportland is een andere piste. Breydel introduceerde enkele noviteiten, zoals pastrami (hamfilet), porchetta, ham-paté en spare-ribs. Het wil zijn klanten op die manier nog meer mogelijkheden aanreiken. De zaakvoerder mikt op langere termijn op een marktpenetratie in de diepte, met een groter bereik via selectieve kanalen in het binnenland, maar ook in de breedte, door middel van een volumestijging over verschillende kanalen. Ivan De Keyser: “We mikken op tien miljoen euro omzet voor 2019 en realiseren die met zestig medewerkers.”


Historiek

Antoine De Keyser richt in 1979 Vleeswaren Antonio bvba op. Het eerste vleeswarenatelier is gevestigd op een oude hoeve te Eke en start vrij kleinschalig. Zoon Ivan treedt enkele jaren later in de voetsporen van Antoine. Samen openen ze in 1989 een vleeswarenfabriek in Gavere. Wegens ziekte van Antoine komt het beleid in 1991 volledig in handen van Ivan. Hij deponeert de merken ‘Breydelham’ en ‘Breydelspek’. Het bedrijf houdt stand tijdens de voedselcrisissen en verwezenlijkt aan het begin van deze eeuw een sterke groei, die resulteert in een gefaseerde uitbreiding van de productieruimte en productiecapaciteit. Breydel verhuist in juni 2009 naar een multifunctionele pand, met naast de moderne productiehal ook een bezoekerscentrum. Zowel Breydelham als Breydelspek dragen sinds enkele jaren het Vlaamse label ‘Streekproduct’.

Tekst: Kurt Deman

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*