Biologisch landbouwareaal EU bedroeg 13,4 mln hectare in 2018

Volgens een rapport gepubliceerd door Eurostat, het officiële bureau voor de statistieken van de EU, kwam het biologisch landbouwareaal in de Europese Unie in 2018 uit op 13,4 mln hectare, goed voor 7,5% van de totale oppervlakte cultuurgrond (OCG). Dit is 33,7% meer dan in 2012 en naar verwachting zal de opwaartse trend aanhouden.

In absolute cijfers heeft Spanje het grootste biologische landbouwareaal binnen de EU, goed voor 9,3% van de oppervlakte cultuurgrond, maar het is Oostenrijk dat met bijna een kwart van het totaal het grootste deel van zijn OCG aan de biologische landbouw besteedt.

Significante stijging

Eurostat geeft aan dat rekening werd gehouden met zowel de reeds biologische percelen als de oppervlakte in omschakeling. Alle lidstaten toonden in de beoordelingsperiode een significante stijging van het biologisch areaal, op twee na: het Verenigd Koninkrijk en Polen. De landen met de grootste oppervlakte zijn Spanje, Frankrijk, Italië en Duitsland, samen goed voor meer dan de helft van het totaal.

Kruiden, knollen, groenten en industriële gewassen.

45,2% van het biologisch areaal in de EU, iets meer dan 6 mln hectare, was in 2018 gewijd aan de teelt van kruiden, knollen, groenten en industriële gewassen. Het aandeel weidegrond was 43,9% en de resterende 10,8% werd besteed aan houtachtige gewassen (olijfgaarden, wijngaarden, fruitbomen en zachtfruit). Deze percentages variëren aanzienlijk afhankelijk van de lidstaten. In Finland is bijna de volle 100% gewijd aan tuinbouw en akkerland, terwijl in Spanje de boomgaarden goed zijn voor meer dan 20% van het totaal.

Bron: agropopular.com

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*