Bio-economie groeit twee maal zo sterk als overige economie in Vlaanderen


In Vlaanderen groeit de bio-economie twee keer zo snel als de totale economie. Dit blijkt uit een studie van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedselonderzoek (ILVO) en de onafhankelijke onderzoeksorganisatie VITO.

Dit is de eerste studie die ILVO en VITO in opdracht van de Vlaamse overheid hebben uitgevoerd in het kader van een plan om de ontwikkeling van de bio-economie te bevorderen. Het is een nulmeting, die de situatie voor 2018 in kaart brengt. Er zullen de volgende jaren updates komen.

Wat zegt de studie? De sector bio-economie – bedrijven die hernieuwbare grondstoffen of biomassa verwerken tot onder meer voedsel en materialen en halffabricaten – genereerde in 2018 een toegevoegde waarde van 14,5 miljard euro. In vergelijking met 2014 – sindsdien houdt het Federaal Bureau voor de Statistiek de regionale statistieken bij – is er een stijging van 19 %.

Bio-economie groeit sneller dan rest van de economie

De bio-economie is dus sneller gegroeid dan de totale economie van Vlaanderen.De toegevoegde waarde van de algemene economie steeg met 15 procent tot 240,7 miljard euro in 2018. Het grootste deel van dit bedrag is echter afkomstig uit de dienstensector. Maar in dat cijfer zitten vooral diensten. Als alleen naar de zogenaamde “fysieke” sectoren wordt gekeken, groeide de bio-economie met een toegevoegde waarde van 47,4 miljard euro (+9%). Gevolg: de bio-sector groeide dubbel zo sterk. Voorts blijkt uit de studie dat de land- en tuinbouw goed zijn voor 98% van bijna alle biomassaproductie in Vlaanderen. Bosbouw, visserij en afvalverwerking zijn goed voor de resterende 2 %.

Voedingssector

De grootste verwerker was de voedingssector, hoewel deze soms ook andere activiteiten dan voedselproductie omvat. De olie-industrie produceert bijvoorbeeld ook olie voor technische toepassingen.

De levensmiddelenindustrie wordt gevolgd door de chemische industrie. De chemische industrie gebruikt biomassa voor de productie van grote hoeveelheden vetzuren, meststoffen, bio-ethanol en biodiesel.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*