Bijna de helft van de Belgen weet niet wat er met hun afval gebeurt na de blauwe zak

Wat er met het afval gebeurt uit de blauwe zak weten de meeste Belgen niet. En toch is het milieu een van de grootste zorgen van onze landgenotenn. Een voorbeeld dat aantoont hoe groot de behoefte is om het recyclingproces beter te begrijpen. Meer dan 9 van de 10 Belgen zeggen bezorgd te zijn om het milieu en vinden recycling en circulaire economie het belangrijkst. Dit blijkt uit een recent onderzoek dat verpakkingsfabrikant Tetra Pak heeft laten uitvoeren naar aanleiding van zijn laatste duurzaamheidsverslag.

Voordat de recycling kan beginnen, moet het afval worden gesorteerd. De Belgen lopen voorop: de overgrote meerderheid (97%) zegt thuis afval te recycleren. De helft van hen heeft echter geen idee wat er met hun afval gebeurt nadat het gesorteerd is.

*De enquête werd in november 2022 uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tetra Pak onder 1.500 Belgen. De steekproef is representatief wat betreft taal, geslacht, leeftijd en opleiding. De maximale foutmarge onder 1.500 Belgen is 2,43%.

De Belgen hebben een grote behoefte aan informatie over recycling. Meer dan 3 op de 5 consumenten zegt het belangrijk te vinden om te weten wat er met hun afval gebeurt nadat ze het thuis in de juiste afvalzak hebben gedaan.

De verpakking lijkt hier een sleutelrol te spelen. Bijna de helft van de respondenten (45%) denkt dat duidelijke informatie op productverpakkingen hen kan helpen het recyclingproces beter te begrijpen. Een kwart van de consumenten zoekt meer informatie over recycling en circulaire economie via een QR-code of de website van de fabrikant.

Recycleerbaarheid van verpakkingen schept vertrouwen en veiligheid

Voor 2 op de 5 Belgen is de mate van recycleerbaarheid van verpakkingen doorslaggevend voor hun vertrouwen in voedsel en voor bijna 7 op de 10 voor hun uiteindelijke productkeuze in de supermarkt. Meer dan 1 op 3 Belgen rangschikt recycling en circulaire economie in de top drie van zaken waarop voedselproducenten zich moeten richten om duurzaam voedsel te garanderen. Daarmee is het de meest voorkomende kwestie in de top drie samen met voedselkwaliteit (32% in de top drie) en voedselveiligheid (30% in de top drie).

“Net als voor de Belgen zijn recycling en circulaire economie ook voor ons als verpakkingsfabrikant prioriteiten. Onze missie als bedrijf is om consumenten duurzame en toekomstgerichte verpakkingen met transparante informatie te bieden. Wij investeren voortdurend in innovatie en onderzoek om de meest duurzame verpakkingen ter wereld te ontwikkelen, die grotendeels uit recycleerbare en hernieuwbare materialen bestaan en tegelijkertijd een optimale voedselveiligheid en -kwaliteit garanderen”, zegt Frank Vandewal, directeur duurzaamheid bij Tetra Pak.

Tetra Pak heeft onlangs 40 miljoen euro geïnvesteerd in de bevordering van de inzameling en recycling van karton. In zijn laatste duurzaamheidsverslag kondigt het verpakkingsbedrijf, naast deze indrukwekkende investering, nog een aantal andere prestaties en mijlpalen aan op weg naar zijn ambitieuze doelstelling van nul afval in 2030.

Andere belangrijke gegevens uit de enquête

  • Bijna 6 op de 10 Belgen vinden het belangrijk dat hun supermarkt duurzaam voedsel aanbiedt.
  • Meer dan een op de drie Belgen zegt dat ze eerder geneigd zijn voedsel te kopen als ze gemakkelijk informatie kunnen vinden over de weg die het voedsel heeft afgelegd
  • Meer dan één op drie Belgen plaatst recycleerbare verpakkingen in de top drie van factoren die hun vertrouwen in voedsel bepalen.
  • Meer dan 6 van de 10 Belgen geloven dat ze in de toekomst de voorkeur zullen geven aan voedingsmerken die investeren in duurzaamheid.
  • Bijna 8 van de 10 Belgen geloven dat het engagement van merken op het gebied van duurzaamheid in de toekomst belangrijker zal worden.
  • Bijna de helft van de Belgen (45%) koopt eerder voedsel met gezondheidslabels zoals Nutriscore of Ecoscore.
  • Volgens 7 op 10 Belgen is de keuze voor duurzame verpakkingen een belangrijk aspect voor de consument.
  • Voedselverspilling is ook een belangrijke kwestie: zowel op dit moment als in de toekomst staat de inzet tegen voedselverspilling voor de helft van de Belgen in hun top 3 ter garantie van duurzame voeding
  • Website: https://www.tetrapak.com/

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*