Bezit u een goede kijk op onze voedselvoorziening? Schrijf dan mee aan nieuw verhaal ‘Vlaamse Kost’

De belangstelling van de Vlaamse bevolking voor lokaal voedsel en de voedselketen neemt toe. Door de coronacrisis is het lokale voedsel de afgelopen maanden weer een groot maatschappelijk aandachtspunt geworden. De Vlaamse minister van Landbouw en Voedselvoorziening, Hilde Crevits, wil van deze interesse gebruik maken om een echte Vlaamse voedingsstrategie in Vlaanderen op te zetten.

Vandaar de opstart van het project Vlaamse Kost, waarin een maatschappelijk debat wordt georganiseerd over hoe we onze voedingseconomie in de toekomst willen ontwikkelen. Een traject met een voedselcoalitie en met voedselveranderaars, burgers met creatieve ideeën. De rijke ideeënbus zal uitmonden in een grote Voedseltop in 2022. Minister Crevits roept organisaties en burgers op om hieraan deel te nemen.

Vlaamse kost

“Met Vlaamse Kost richten we ons op voedsel in ons land en een eerlijk loon voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de voedselproductie. Vandaag zijn we op weg naar een sterke Vlaamse voedseleconomie. Een geweldig verhaal dat we samen met veel mensen, organisaties en burgers schrijven. Daarom nodigen we alle geïnteresseerden uit om mee te schrijven aan dit verhaal”, stelt Hilde Crevits

“Vandaag zijn we op weg naar een sterke Vlaamse voedseleconomie. Een geweldig verhaal dat we samen met veel mensen, organisaties en burgers schrijven. Daarom nodigen we alle geïnteresseerden uit om mee te schrijven aan dit verhaal”, stelt Hilde Crevits

Toekomst

De coronacrisis heeft ook in de voedingssector de zaken in gang gezet. De aandacht voor de herkomst van ons voedsel en de weg van een product in de voedselketen is aanzienlijk toegenomen. De Vlaamse minister van Landbouw en Voedselvoorziening. Het initiatief van een Vlaamse voedingsstrategie zal worden uitgevoerd onder de naam Vlaamse Kost. Samen met vele partners wil minister Crevits ons voedselsysteem de komende jaren veerkrachtiger en innovatiever maken en voorbereiden op de toekomst.

Daarom zijn er een aantal belangrijke doelstellingen vastgesteld:

  • Een veerkrachtige voedseleconomie: welke lessen trekken we uit de coronacrisis? Hoe kunnen we zorgen voor voldoende ruimte voor de voedselproductie? Welke trends kunnen leiden tot nieuwe verdienmodellen voor de landbouw? Hoe kunnen we de samenwerking binnen de keten verbeteren? Wat kunnen we doen om eerlijke prijzen en een eerlijke verdeling van de waarde in de keten te bereiken? Hoe spelen we in op digitalisering, big data, internet of things?
  • Voedsel verbindt boeren en burgers: de coronacrisis heeft de belangstelling van de consument weer aangewakkerd. Burgers herontdekken voedsel, het voedselproductiesysteem, het belang van gezond en duurzaam voedsel…. Hoe kunnen we de focus op lokale, gezonde voeding vergroten? Hoe geef je de korte keten alle kansen? Hoe kunnen we een sterkere band tussen de landbouwer en de burger creëren?
  • Een circulaire en duurzame onderneming voor de toekomst: hoe zien we de onderneming van de toekomst? Met aandacht voor innovatie, milieu, gezondere bodem, voedselverliezen en eiwitdiversificatie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat voedselproducenten die een bijdrage leveren aan de samenleving, naar behoren worden gecompenseerd? Hoe kunnen we de consument overtuigen om de echte prijs voor voedsel te betalen? Hoe kunnen we zorgen voor gezonde en duurzame voeding voor iedereen?
  • Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen: eerlijk lokaal voedsel, gezonde eetgewoonten, vermindering van voedselarmoede, de kracht van sociaal ondernemen

Het traject naar de Voedseltop: voedselcoalitie en voedselveranderaars

De verwezenlijking van deze doelstellingen zal uitmonden in een Voedseltop in 2022. Deze Voedseltop geeft de verschillende partners in het voedselverhaal een doel en een tijdlijn. Minister Crevits nodigt veel organisaties en burgers uit om deel te nemen aan het Voedselverhaal.

Om een voedselverhaal te creëren dat een langdurige impact kan hebben, is samenwerking met partners van cruciaal belang. “Daarom stellen we een voedselcoalitie samen.” Deze groep van een twintigtal partners krijgt een plaats in de ‘cockpit’ van het traject. Dat gaat onder meer over organisaties uit de sector, visionairs en de culinaire & voedingswereld. “We gaan voor een brede coalitie met private en beleidspartners. We geven alle relevante maatschappelijke invalshoeken rond voedsel een plaats aan tafel en brengen de nodige wetenschappelijke expertise aan boord”, aldus de minister.

Onderweg: eetbaar

Vandaag doen we een beroep op iedereen die zich wil inzetten. We richten ons tot voedsel-veranderaars vanuit een breed scala aan achtergronden: vernieuwers, ondernemers, onderzoekers, studenten, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, geëngageerde burgers, enz. Zij kunnen een voorstel doen om samen een voedseluitdaging aan te gaan. Wenst i deel te nemen, laat dit dan weten op www.vlaanderen.be/vlaamsekost en schrijf u hier in.

Samen staan we sterker: veelbelovende voorstellen worden vlaggenschip.

De voedselcoalitie verzamelt ideeën. De meest veelbelovende ideeën worden ontwikkeld tot projecten die bijdragen aan de doelstellingen van de strategie. De voedsel-veranderaars worden ondersteund door voedselcoalitie-deskundigen en een facilitator. Deze projecten worden het vlaggenschip van de voedselstrategie.

Werken aan de toekomst met een slimme voedselstrategie

Terwijl de voedsel-veranderaars aan het werk zijn, schrijven wij samen met de voedselcoalitie de voedselstrategie. De doelstellingen bieden een kader voor actie en een visie. Minister Crevits hoopt dat de collega’s van de Vlaamse regering de strategie samen zullen ontwikkelen en uitvoeren. Binnen de Vlaamse overheid vindt de coördinatie plaats via het Netwerk Voedingsbeleid.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Landbouw en Voedsel: “De laatste maanden hebben we het belang van lokaal voedsel herontdekt. We willen de interesse in lekkere, lokaal geproduceerde en duurzame voeding behouden en stimuleren. We willen boeren en burgers dichter bij elkaar brengen en consumenten laten nadenken over waar hun voedsel vandaan komt. Het belangrijkste is dat de boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. We moeten ons ook richten op duurzaamheid, hoe producten ons bereiken en gezond voedsel voor iedereen. De voedselcoalitie zal een krachtige bondgenoot zijn op dit gebied. Er zal speciale aandacht worden besteed aan inkomensmodellen, partnerschappen, nieuwe gewassen, lokale producten in winkels, enz. Samen met Vlaamse Kost willen we de voeding van onze regio op de voorgrond plaatsen en een eerlijk loon voor wie onze voeding produceert.

Food Industry bracht u eerder de lancering van het nieuwe voedselbeleid door minister Crevits.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*