Besprekingen over handelsakkoord tussen Australië en de Europese Unie verlopen moeilijk

De onderhandelingen tussen de EU en Australië over een handelsovereenkomst stuitten op uitdagingen, met name op het gebied van landbouwgoederen, geografische aanduidingen (GA’s) en duurzaamheidsverplichtingen. Australië, dat zijn export wil diversifiëren door de toenemende economische druk van China, wil meer toegang krijgen voor zijn landbouwproducten op de Europese markt.

Focus op landbouw: Australië is een agrarisch land en geeft bij handelsbesprekingen voorrang aan besprekingen over landbouwproducten. Het aanbod van de EU in de zomer voldeed echter niet aan de Australische verwachtingen, met name wat betreft de export van rund-, lams- en schapenvlees en meer markttoegang voor suiker, granen en rijst.

Geografische aanduidingen (GA’s)

Australië, waar een gevarieerde bevolking woont met Europese wortels, produceert voedingsmiddelen met namen als “mozzarella”, “parmigiana”, “feta” en “prosecco”. De EU beschermt deze producten als geografische aanduidingen en wil dat deze GA’s in het vrijhandelsakkoord worden bevestigd. Deze bescherming zou betekenen dat Australische producenten hun producten van een nieuwe merknaam en een nieuw label moeten voorzien, wat tot economische en emotionele problemen zou leiden.

Duurzaamheidsnormen

Australië beweert zijn eigen duurzaamheidskader te hebben en verzet zich ertegen zich aan te sluiten bij Europese normen die het niet van toepassing acht op zijn omgeving. De Europese duurzaamheidseisen vormen een uitdaging voor Australië.

Aangezien de EU de derde grootste handelspartner van Australië is, na China en de VS, zijn de onderhandelingen van cruciaal belang. Als er geen overeenkomst wordt bereikt, kan dit gevolgen hebben voor beide economieën. Terwijl de klok tikt, is de EU van plan om een herzien voorstel in te dienen tijdens de G7-top in Osaka. Er blijven echter uitdagingen en Australië heeft aangegeven dat het bereid is om van de onderhandelingen af te zien als de overeenkomst niet gunstig is voor zijn landbouwsector.

De uitkomst kan afhangen van de bereidheid van beide partijen om compromissen te sluiten over zaken als geografische aanduidingen en markttoegang. De onderhandelingen zijn belangrijk, vooral met de Europese verkiezingen in juni 2024 in het vooruitzicht.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*