Belorta behaalde recordomzet

BelOrta realiseerde in 2021 de hoogste omzet uit zijn geschiedenis met een productvolume van 497 miljoen euro, hoewel dit gepaard ging met een opnieuw onzeker jaar voor producenten, detailhandelaars, leveranciers en consumenten. Naast de COVID hadden ook de extreem natte zomer, de grondstoffentekorten en de hoge energiekosten een invloed op de prijzen en de resultaten in 2021.

Voor groenten zien we zeer verschillende resultaten naargelang van de productgroep. Voor tomaten was er een daling van het volume, maar het was een vrij normale oogst. De hogere opbrengsten die we de laatste jaren vaak hebben gezien, zijn er niet gekomen omdat het weer minder zonnig was. Deze lagere opbrengsten, in combinatie met het kleinere areaal in Spanje en het koude weer in Zuid-Europa, hebben geleid tot een verbetering van de tomatenprijzen. In het najaar kwam de herfstteelt opnieuw onder druk te staan door de stijgende brandstofprijzen en de overvloedige aanvoer van tomaten uit de zuidelijke gebieden, waardoor de teelt werd opgeschort.

Deze goedkopere concurrentie uit het zuiden speelde ook een belangrijke rol voor veel vruchtgroenten. De uitbreiding van het teeltareaal in Europa (b.v. Polen) heeft de prijzen van onder meer courgettes, paprika’s en aubergines beïnvloed.

Veldgroenten

Veldgroenten kenden ook een jaar met twee snelheden. Voor asperges werden tot april goede prijzen gehaald, mede dankzij een relatief kleine oogst en een grote vraag. Vanaf mei hebben het toegenomen aanbod en de verminderde belangstelling de verkoop afgeremd. Voorjaar 2021 bracht goede prijzen voor prei, omdat de oogst beperkt was. Het najaar van 2021 werd gekenmerkt door zwakkere marktomstandigheden. Bloemkool heeft een matig jaar gehad wat de prijzen betreft. Het aanbod volgde zijn normale verloop, evenals de vraag. Opmerkelijk is het toegenomen aanbod van winterbloemkool en de verlenging van het oogstseizoen, waardoor BelOrta tijdens de wintermaanden lokaal geteelde bloemkool kan aanbieden.

Spring Field Tour 2003 – Field trial – Chicory Client: Sarah El

Over het geheel genomen was 2021 een van de beste jaren voor cichorei. Door de lagere cichoreiwortelproductie in 2020 bleef het cichoreiaanbod gedurende een groot deel van 2021 op een beheersbaar niveau. Aan het begin van het jaar was de markt evenwichtig en goed geprijsd. Een koel voorjaar zorgde voor een goede vraag en prijzen in april en mei. De milde septembermaand heeft de vraag naar cichorei negatief beïnvloed, maar de markt heeft zich in oktober en begin november hersteld met betere prijzen. In december is het internationale aanbod opnieuw toegenomen. De combinatie met het zachte weer heeft de markt gehinderd.
De omvang van het aanbod is dit jaar niet noemenswaardig veranderd. Wat de produkten betreft, is het aanbod van aubergines, komkommers, bonte sla en speciale tomaten gestegen, terwijl het aanbod van courgettes en trostomaten is gedaald.

Fruit


Het jaar 2021 was een jaar van ups en downs voor vele fruitvariëteiten. De natste zomer sinds het begin van de metingen kan als een van de belangrijkste oorzaken worden genoemd. Door het slechte zomerweer zijn de productie en de consumptie van aardbeien en bessen gedaald. Het voor- en najaar lagen in de lijn van de normale verwachtingen, maar dit kon de slechte zomerperiode niet compenseren.

Het kersenseizoen in België was vorig jaar letterlijk verpest. De vriestemperaturen in het voorjaar hebben veel percelen beschadigd. Bovendien viel de kersenoogst in een periode met uitzonderlijk veel neerslag, waardoor de oogst zeer gering was.

Zoals vaak het geval is, was ook dit jaar het jaar van de pitvruchten tweesnijdend. Door het krappe aanbod van appelen konden in het voorjaar van 2021 redelijke prijzen worden gehaald, terwijl de grote oogst in het najaar in combinatie met een groot aanbod uit Midden- en Oost-Europa tot een moeilijke marktsituatie leidde. Voor peren was het omgekeerde het geval: een grote oogst en een moeilijkere marktsituatie in het voorjaar en een kleinere Europese oogst met betere prijzen in het najaar.

Bron: Belorta

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*