Belgische sociale zekerheid kaapt internationale prijs weg voor hun geïntegreerd informaticasysteem

De Belgische openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) ontvangen voor hun geïntegreerd samenwerkingssysteem gebaseerd op de digitalisering en de automatisering van hun dienstverlening, de Prijs voor goede praktijken voor Europa 2019, uitgereikt door de International Social Security Association (ISSA).

Meer digitaal en meer automatisch


Ondanks de historische robuustheid van het Belgische socialezekerheidsstelsel ontstonden er stilaan vragen over de complexiteit en de efficiëntie ervan. Om het systeem doeltreffender te maken en de werkingskosten te drukken beslisten de openbare instellingen van sociale zekerheid om een gezamenlijke strategie te hanteren: een gemeenschappelijk functioneel en technisch platform om samen te evolueren naar meer digitalisering en automatisering. Deze integratie van de verschillende bevoegdheidsniveaus en overheidsdiensten en van de vele privépartners (zoals mutualiteiten, ocmw’s, sociale secretariaten, …) heeft een impact op meer dan 3.000 professionele actoren binnen de sociale zekerheid.

Aanzienlijke besparingen

Dankzij dit geïntegreerd informaticasysteem kunnen steeds meer sociale premies en uitkeringen (zoals kinderbijslag of pensioenen) automatisch toegekend worden. Vandaag vervangen 220 elektronische processen meer dan 800 papieren formulieren. Voor de burgers betekent dit een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten en voor de werkgevers een jaarlijkse besparing in de werkingskosten van meer dan een miljard euro. De coördinatie tussen de verschillende actoren binnen de sociale zekerheid verloopt nu automatisch, waarbij ook daar meer dan een miljard papieren uitwisselingen vervangen worden door elektronische berichten.

“De digitalisering en de automatisering van de sociale zekerheid in België zijn een win-winsituatie voor de socialezekerheidsinstellingen, voor de werkgevers en vooral ook voor de burgers. Dankzij onze gezamenlijke inspanning konden we de bedrijfsprocessen op grote schaal herinrichten. Voortaan wordt een maximum aan sociale uitkeringen automatisch toegekend. We zien in onze dagelijkse praktijk dat deze innovatie het verschil kan maken.”

Jean-Marc Vandenbergh

Beste van 76 inzendingen

Onder de 76 inzendingen van 26 aangesloten instellingen uit 20 landen, werd het Belgische informaticasysteem als de beste praktijk beschouwd. Als erkenning voor deze verbetering in de dienstverlening ontvingen de Belgische openbare instellingen van sociale zekerheid in mei 2019 tijdens het regionale socialezekerheidsforum voor Europa in Bakoe, Azerbeidzjan, de Prijs voor goede praktijken.
Naast deze prijs die werd toegekend aan de Belgische openbare instellingen van sociale zekerheid, ontvingen ook de RVA en de HVW ook erkenning voor meerdere goede praktijken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*