België ontvangt 40 miljoen euro van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

De Europese Commissie heeft maandag 19 december 2022 het Belgische deel van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZV) goedgekeurd. België ontvangt 40,3 miljoen euro ter ondersteuning van een duurzaam visserij- en aquacultuurmodel.

Dit fonds is bedoeld voor de uitvoering van het Europees maritiem en visserijbeleid. Het maakt deel uit van de Green Deal voor de huidige begrotingsperiode (2021-2027). Voor het Belgische programma is 68,3 miljoen euro uitgetrokken, waarvan de EU 40,3 miljoen euro voor haar rekening neemt. De Commissie heeft zojuist het groene licht gegeven.

“Dit nieuwe programma zal een breed scala aan innovatieve projecten in België ondersteunen die een groene en digitale transformatie in de visserij- en aquacultuursector bevorderen”, aldus Virginijus Sinkevicius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij. De Belgische visserijsector zal worden aangemoedigd om energie-efficiënter te worden en zijn CO2-uitstoot te verminderen, en zal steun krijgen om de gezondheid, de veiligheid en de arbeidsomstandigheden aan boord te verbeteren en hooggekwalificeerd personeel aan te werven.

Aquacultuur professionaliseren

Verwacht wordt dat de aquacultuur – de teelt en het kweken van waterplanten en -dieren – zich dankzij het programma beter zal aanpassen aan de klimaatverandering en professioneler zal worden. “Ik ben ervan overtuigd dat het programma zal zorgen voor de bescherming van het mariene milieu en de instandhouding van de visbestanden zonder de rentabiliteit van de sector uit het oog te verliezen”, aldus Sinkevicius.

Meer dan de helft van het programma (57%) is bestemd voor de duurzame instandhouding van de visserijsector. Dit omvat bijvoorbeeld investeringen om te voldoen aan de aanlandingsverplichting van de EU en om het teruggooien van illegaal gevangen vis te voorkomen, alsmede investeringen in vissersvaartuigen en dataverzameling.

Future-proof

Visserijminister Hilde Crevits (cd&v) spreekt van goed nieuws voor Vlaanderen. Het heeft een kleine maar robuuste vissersvloot die nauw verbonden is met de kustgemeenschap. Er is ook veel innovatie, ook in de aquacultuur,” zegt ze.

Met dit programma willen we het toekomstig potentieel van de Vlaamse visserijsector versterken, de milieu-impact ervan verminderen en zo meer duurzaamheid bevorderen. We bieden de Vlaamse aquacultuur ook kansen om zich duurzaam te ontwikkelen en de economische band met de lokale visverwerkende industrie te versterken”, legt mevrouw Crevits uit.

Voorts zijn er instrumenten die vlotte crisismaatregelen mogelijk maken om de sector te ondersteunen in geval van onvoorziene omstandigheden. Zo dragen we bij tot een stabiele aanvoer van duurzame en kwaliteitsvolle lokale visproducten, tot de versterking van de lokale visketen en tot diverse Europese en Vlaamse beleidsdoelstellingen.”

Ook de federale minister voor de Noordzee, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), reageert positief: “Onder het wateroppervlak van onze Noordzee bevindt zich een grote diversiteit aan flora en fauna. Deze biodiversiteit staat momenteel zwaar onder druk door menselijk ingrijpen en klimaatverandering. Het is belangrijk dat waardevolle habitats zoals grindbanken, oesterbanken en mosselbanken worden hersteld. Deze EU-financiering is dan ook meer dan welkom. In ruil daarvoor kan de Noordzee ons beschermen als een belangrijke buffer tegen klimaatverandering en andere bedreigingen.

Bron: Belgisch

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*