Belgampom vraagt tijdelijke verhoging residulimiet chloorprofam (CIPC)

Belgapom, de Belgische federatie van de aardappelhandel en -verwerking, heeft samen met Europese collega’s een aanvraag gedaan bij de Europese autoriteiten om de maximale residulimiet (MRL) voor de kiemremmer chloorprofam tijdelijk te verhogen. Toch wijst Belgapom erop dat, onafhankelijk van een eventuele toekenning van deze tijdelijke limiet, Europa verwacht dat de Europese aardappelsector een maximale inspanning levert om bewaarschuren waar in het verleden chloorprofam werd gebruikt, grondig te reinigen.

Sinds 1 januari 2020 is het gebruik van chloorprofam niet langer toegelaten in de Europese Unie. Het gebruik van chloorprofam, dat beter gekend is onder de handelsnaam CIPC, is in de aardappelsector al decennialang ingeburgerd voor de bewaring van aardappelen. Het verbod komt er na een rapport van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA dat stelt dat het product toxischer is dan tot nu toe werd aangenomen. Naast het gebruik als kiemremmer in de aardappelteelt wordt chloorprofam ook ingezet als herbicide in de uienteelt.

Geen goede alternatieven

Belgapom waarschuwde er eerder al voor dat de impact van het verbod zwaar wordt onderschat. De sector is al een tijdje op zoek naar alternatieven voor het middel, maar tot nu toe werkt geen enkel alternatief zo goed en zo breed als chloorprofam. Bijkomend probleem is dat CIPC-kristallen zich in de constructie van de bewaarloodsen waarin ze werden gebruikt, hebben vastgezet. Zelfs een grondige industriële reiniging zou niet kunnen voorkomen dat CIPC-kristallen drie tot zelfs tien jaar na gebruik in de loods nog kunnen neerdwarrelen op de gestockeerde aardappelen.

Gevaar op kruisbesmetting is te groot

Vandaag is de maximale residulimiet voor de actieve stof chloorprofam door de Europese Commissie vastgelegd op 0,01 ppm. Door die lage detectiegrens bestaat er gevaar van kruisbesmetting, wat grote problemen kan opleveren voor de aardappeltelers en -verwerkers. Om die reden heeft de Europese aardappelsector bij de autoriteiten een aanvraag gedaan voor een tijdelijke verhoging van deze maximale residulimiet. EFSA buigt zich momenteel over die aanvraag.

Verduidelijking

In afwachting daarvan wijst Belgapom erop dat de Europese Commissie, los van de eventuele toekenning van die tijdelijke limiet, verwacht dat de aardappelsector een maximale inspanning levert om bewaarschuren grondig te reinigen vooraleer de oogst van 2020 wordt gestockeerd. Omdat er veel onduidelijkheden zijn en onwaarheiden circuleren wil de sectorfederatie een aantal spelregels verduidelijken die de aardappeltelers moeten volgen.

Verbod op chloorprofam, reiniging en info over die zaken

Eerst en vooral is het verboden om aardappelen vanaf de oogst van 2020 nog te behandelen met middelen op basis van chloorprofam. Daarnaast moeten bewaarloodsen, wanneer er in het verleden CIPC in de loods werd gebruikt, grondig worden gereinigd. Belgapom verwacht een maximale inspanning om niet alleen bewaarschuren, maar ook alle toebehoren zoals ventilatoren, luchtkanalen, transportbanden, kisten, enz. vóór de oogst van 2020 grondig te reinigen. Daarnaast wordt van de aardappeltelers verwacht dat zij, ten laatste op het moment van de levering van de aardappelen, hun afnemers informeren over de geleverde inspanningen voor grondige reiniging.

Uitfasering met partners in goede banen leiden

“Wij zijn ons terdege bewust van de grote uitdaging die op onze sector afkomt en we zijn van mening dat de Europese ketenpartners de handen ineen moeten slaan om de uitfasering van chloorprofam in goede banen te leiden”, klinkt het in een persbericht van Belgapom. “Wij zijn hierover ook in overleg met de Belgische landbouworganisaties en de Waalse ketenorganisaties. In de komende maanden willen we deze samenwerking versterken zodat we ruim voor de start van het nieuwe bewaarseizoen gedragen en praktisch toepasbare adviezen kunnen aanreiken aan de telers.”

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*