Belgampom-notering vanaf seizoen 22-23 uitgebreid met Funtana en Challenger

Vanaf het nieuwe consumptieaardappelseizoen zal de prijscommissie van Belgapom ook de meest gangbare prijs in de handel vaststellen voor Funtana- en Challenger-aardappelen.

Christophe Vermeulen, algemeen directeur: “De aardappelwereld is voortdurend in beweging. Met de prijzencommissie proberen we daarop in te spelen. Op meer dan de helft van het Belgisch aardappelareaal wordt Fontane verbouwd. Fontane wordt verreweg het meest verhandeld op onze markt. Daarnaast zien we ook een belangrijker wordend aandeel van de Challenger. Daarom besliste het Bestuursorgaan van Belgapom unaniem dat we vanaf dit seizoen naast Fontane ook opnieuw Challenger gaan noteren.”

Belgapom-notering

Voortaan wordt de Belgapom-notering gedefinieerd als de meest voorkomende prijs die de vorige werkdag is genoteerd voor de rassen Fontane en Challenger voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling.

Fontane

“Fontane is het belangrijkste ras en Challenger het tweede belangrijkste, maar dat zijn natuurlijk niet de enige rassen die in de Belgische aardappelsector worden geteeld en afgezet. Voor andere relevante rassen, zoals Marquis en Innovator, zullen een “inzicht” en een “marktsentiment” in de wekelijkse publicatie worden opgenomen, maar afhankelijk van de markt. Daarom zullen er geen wekelijkse waarnemingen zijn voor deze twee rassen”, aldus Vermeulen.

Notering Bintje verdwijnt

“Het besluit om de handelsprijs van het ras “Bintje” niet langer in acht te nemen is echter even belangrijk. Na het afsluiten van de officiële aanbieding vorig seizoen heeft het bestuur van Belgapom besloten de waarneming van Bintje ook dit jaar af te blazen. Kortom, er is te weinig beweging in de markt om een gefundeerde en representatieve waarneming te doen”, besluit Vermeulen.

Belgapom publiceert de notering en waarnemingen elke vrijdagochtend op zijn website (https://www.belgapom.be). De aankondiging bevat ook een grafische voorstelling van de prijsontwikkeling tijdens het seizoen. Aangezien het percentage aankopen door derden op de Belgische aardappelmarkt de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen, wordt ook een grafiek gepresenteerd met de gemiddelde prijs van de Fontane-contracten.

De Raad van Bestuur van Belgapom beslist jaarlijks, op advies van het Prijscomité, voor welke rassen de prijs officieel wordt genoteerd en voor welke rassen een marktconforme waarneming wordt vastgesteld en gepubliceerd.

Foto: facebookAgrico

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*