Bananensector vraagt globale inspanningen van de hele markt

Bananenproducenten en -exporteurs uit Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras, de Dominicaanse Republiek en Costa Rica, die 60% van de wereldproductie van bananen vertegenwoordigen, kwamen bijeen op Fruit Attraction, ’s werelds belangrijkste groente- en fruitbeurs in Madrid, en verklaarden dat de wereld zich gezamenlijk én verantwoordelijk moet opstellen voor de hele bnanenproductie.

Het is duidelijk dat de druk van de inkopers van bananen van de grote supermarktketens om de prijs van het fruit in de onderhandelingen te verlagen, blijft aanhouden, zonder rekening te houden met de vele moeilijkheden waarmee de agro-industrie op regionaal niveau te kampen heeft gehad. .

In 2021 heeft de bananensector te maken gehad met aanzienlijke kostenstijgingen als gevolg van prijsstijgingen van de belangrijkste productiemiddelen, zoals: meststoffen, karton en plastic. .

Nieuwe maximumwaarden voor residuen (MRL’s) op de markten van bestemming hebben tot productieverliezen geleid. Bovendien is de toepassing van normen opgelegd door een overgecertifieerde markt.

Pandemie, containers, hygiëne,

De producenten hebben met het oog op de pandemie strenge bioveiligheidsmaatregelen getroffen om de mondiale voedselveiligheid en de gezondheid van de werknemers in de landbouw te beschermen. Evenzo zijn ter voorkoming van de tropische schimmel Fusarium ras 4 protocollen toegepast die extra kosten met zich meebrengen die op de internationale markt niet worden erkend. .

Als gevolg van het wereldwijde tekort aan containers, de structurering van operationele allianties tussen scheepvaartmaatschappijen en de consolidatie van deze sector, zijn de kosten van het maritieme vrachtvervoer met 62% gestegen.

De werkgevers zijn ook gedwongen extra veiligheidsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat containers worden verontreinigd met illegale stoffen. .

Natuurverschijnselen in de regio hebben ook een rechtstreeks en negatief effect gehad op de duurzaamheid en het concurrentievermogen van de bananenindustrie.

Prijs

In strijd met de mondiale realiteit heeft de bananenprijs in 2021 de meest catastrofale daling van de laatste 10 jaar gekend, met een waarde van 10 euro per 18,5 kilo. Voor het voortbestaan en de toekomst van de bananenindustrie, waarvan meer dan 808.000 gezinnen in Latijns-Amerika rechtstreeks afhankelijk zijn, is het noodzakelijk dat deze internationale problemen niet alleen worden gedragen door de producerende en exporterende landen, die gedurende een lange periode alle zorg en verantwoordelijkheid voor de plantages op zich hebben genomen om bananen naar alle uithoeken van de wereld te brengen. De hele waardeketen moet erbij worden betrokken en in het kader van de gedeelde verantwoordelijkheid worden deze cruciale aspecten besproken om ervoor te zorgen dat alle actoren zich inzetten voor de duurzaamheid van de mondiale bananenindustrie.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*