Veel heisa rond mogelijke sluiting van abdijhoeve van Averbode

Het melkveebedrijf van de Abdij van Averbode staat op de rode lijst qua stikstofuitstoot. Concreet betekent dit dat het bedrijf ten laatste in 2025 moet stoppen. De parlementsleden vonden de aanpak van dit dossier toch best wél eigenardig en stelden tal van vragen aan bevoegd minister Zuhal Demir.

Begin april ontving de boerderij van Averbode een brief van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met de mededeling dat het een rood bedrijf was: het zou tegen 2025 niet langer mogen bestaan. De abt van de abdij en de boer in kwestie waren verbaasd. In feite had de boerderij in 2014 een impactscore van 31%, wat goed was voor een code oranje. Toen kregen ze de boodschap dat ze de boerderij wél nog mocht uitbreiden mits een aantal maatregelen door te voeren. De deputatie van de provincie Vlaams Brabant gaf toen wél groen licht voor de uitbreiding. In de afgelopen jaren hebben de paters flink geïnvesteerd in een aantal verbeteringen. “We hebben bijvoorbeeld de ventilatie in de stallen verbeterd, extra isolatie in de stallen aangebracht en het rantsoen voor de dieren aangepast. We hebben ook een speciale inko vloer gelegd en een drupsysteem op de bodem geïnstalleerd zodat de mest niet blijft liggen maar sneller in de put valt. We hebben een groenscherm aangebracht en op de weide 50 % klavergras gezaaid, wat betekent dat er minder meststoffen moeten worden gebruikt.” De paters hebben zich ook aangesloten bij het korte keten-project, waarbij zij vlees van de geslachte dieren binnen dat circuit verkopen.

Discussie in het parlement

Het aantal dieren op de boerderij verdrievoudigde. Zuhal Demir: In 2015 is er een herberekeing gebeurd. De boerderij kreeg voortaan code rood. Op 22 september 2015 heeft de Vlaamse Landmaatschappij telefonisch contact opgenomen met het landbouwbedrijf om te melden dat het een rode score kreeg”, legt minister Demir uit. “Dat dit alleen telefonisch gebeurde, betreurt de minister. “Ik vind het een rare manier van werken”, aldus Zemir. Hilde Crevits betoogde dat de landbouwbedrijven – die menen dat ze ten onrechte een code rood hebben gekregen – hun zaak kunnen bepleiten bij de administratie. “Het is de bedoeling om elk geval grondig te onderzoeken. We moeten mensen fatsoenlijk behandelen,” zei Crevits

Vlaamse Landmaatschappij

Leen Vandenberg, woordvoerster van het Vlaamse Landmaatschappij begrijpt de geschokte reactie van de paters, maar voegt er een nuance aan toe: “Ze hebben veertien dagen geleden een brief van ons gekregen omdat ze koploper zijn. In 2014 stuurden we hen een brief waarin we zeiden dat ze in de code oranje waren ingedeeld, maar in 2015 stootten ze in feite meer dan 50% stikstof uit, waardoor ze in de code rood terechtkwamen, en sindsdien is de uitstoot nog gestegen. De regering besloot 2015 als referentiejaar te gebruiken en zo kwamen ze in code rood. De openbare raadpleging is nu aan de gang en zij kunnen nog steeds bezwaar aantekenen. Pas na de openbare raadpleging zal de definitieve wetstekst worden opgesteld. Wat de vergunning betreft die zij in 2015 nog kregen, kan ik alleen maar zeggen dat die onder een ander beleid valt. Het was de gemeente Diest die de vergunning verleende.”

Stikstofnota van de Vlaamse regering

Conceptnota PAS” is de naam van de tekst die de Vlaamse regering eind februari goedkeurde na bijna een jaar onderhandelen. Een nieuwe programmatische aanpak van stikstof was nodig nadat een rechter begin 2021 het vorige stikstofconcept had vernietigd. Tachtig procent van het Europese natuurgebied in Vlaanderen kampt met een stikstofoverschot. De conceptnota is nog niet juridisch bindend. Eerst worden de tekst en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) ter openbare raadpleging voorgelegd. Die duurt tot 17 juni. Verwacht wordt dat aanpassingen nodig zullen zijn, met name in de landbouwsector. Boeren betalen de rekening voor het stikstofakkoord, dat voorziet in de versnelde sluiting van 42 eersteklas veehouderijen en de vermindering van de varkensstapel met een derde tegen 2030.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*