Ardo wil oogst klimaatbestendiger maken

Ardo, gespecialiseerd in vriesverse groenten, fruit en kruiden, is begonnen met het MIMOSA+ project als onderdeel van hun voortdurende inzet voor duurzaamheid. Het hoofddoel van dit project is om de landbouwpraktijken klimaatbestendiger te maken. Emmanuel Jadin, Group Director Agronomy bij Ardo, benadrukt dat dit een complexe uitdaging is en dat samenwerking met boeren essentieel is om gezamenlijk expertise op te bouwen.

Ardo startte al in 2011 het ‘Minimum Impact Maximum Output Sustainable Agriculture’ (MIMOSA) -programma, gericht op duurzame landbouw met minimale milieu-impact en maximale opbrengst. Ze hebben al vooruitgang geboekt, zoals het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door telers, resulterend in een groter percentage residuvrije groenten en fruit. Hun doel is om tegen 2027 80 procent van hun producten residuvrij te maken. Ardo heeft ook ambities op het gebied van hernieuwbare energie, waarbij ze streven naar het verhogen van het aandeel zelfgeproduceerde energie via biomethanisatie en zonnepanelen tot 30 procent van hun energiebehoefte tegen 2030.

Duurzaamheid

Ardo heeft het vervolgproject MIMOSA+ gelanceerd als onderdeel van hun duurzaamheidsinspanningen. Het doel van dit project is om samen met telers de klimaatbestendigheid van gewasteelt te verbeteren door middel van regeneratieve landbouwprincipes. Regeneratieve landbouw richt zich niet alleen op het minimaliseren van negatieve milieueffecten, maar ook op het herstellen en verbeteren van ecosystemen.

Ardo wil dit bereiken door de bodemkwaliteit te verbeteren, koolstofvastlegging te bevorderen, biodiversiteit te ondersteunen en specifieke doelen te stellen, zoals het verminderen van bemesting, optimale irrigatie en het hebben van bodembedekking gedurende 240 dagen per jaar.

Regeneratieve landbouw

Om telers te betrekken en te onderwijzen over regeneratieve landbouw, heeft Ardo een demoveld aangelegd met 55 verschillende groenten en kruiden waar telers praktisch advies krijgen over bodemgezondheid, groene bemesting, watergebruik, voedingsstoffen en biodiversiteit. Ardo heeft ook 65 agronomen in dienst om boeren te ondersteunen en nauwkeurigere adviezen te verstrekken.

Hoewel duurzaamheid en klimaatbestendigheid belangrijke aandachtspunten zijn voor landbouwers, benadrukt telersvereniging Industriegroenten (Ingro) dat het vinden van een evenwicht tussen duurzaamheidsaanpassingen en investeringen van telers en een eerlijke vergoeding voor hun inspanningen soms uitdagend kan zijn.

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*