Apaq-W verandert van koers door alle spelers in de sector te integreren

De Apaq-W verandert van statuut en dit is niet alleen een administratief gebeuren: door zich onder het toezicht van een raad van bestuur te plaatsen waar landbouwproducenten, verwerkers, distributeurs en consumenten vertegenwoordigd zijn, is het eindelijk uitgerust met beleidsinstrumenten die in overeenstemming zijn met de realiteit.

“Dit is iets waar ik al 25 jaar op wacht! De Waalse minister van Landbouw, René Collin, maakte er op 16 januari om 12 uur ‘s middags geen geheim van dat hij zeeer opgetoen was over de hervorming van het Waalse agentschap voor de bevordering van de kwaliteitslandbouw (Apaq-W) toen hij dit aan de pers voorstelde. Een organisatie die tot nu toe het statuut had van een organisatie van openbaar belang type A (PIO), en die op 1 januari 2009 een eenheid openbaar bestuur type 2 (PAO) werd. Een administratieve taal die niets voor u betekent? Hoe dan ook: hier is het belangrijkste: de Apaq-W wordt altijd geleid door een directeur-generaal, Philippe Mattart, die samen met de minister van Landbouw de belangrijkste strategische oriëntaties bepaalt en samen met de regering de conformiteit van de acties met de wetgeving en het algemeen belang controleert. Het is nu echter aan een raad van bestuur om het operationele plan van het agentschap voor te stellen. En deze raad van bestuur, een meer dan positieve ontwikkeling, bestaat uit 15 leden, waaronder vertegenwoordigers van de landbouwwereld, de consumenten, de industrie (via FEVIA) en de distributie (via COMEOS).

Directe betrokkenheid

“De landbouwwereld heeft jarenlang aangedrongen op een meer directe betrokkenheid bij het afzetbevorderingsbeleid. Alle actoren, direct of indirect verbonden met de land- en tuinbouwwereld, zijn aanwezig in de raad van bestuur, die bestaat uit 15 leden, benoemd door de Waalse regering”, aldus de APAQ-W. “De in de raad van bestuur vertegenwoordigde partijen, te beginnen met de landbouworganisaties, verwelkomen met vreugde de verandering van het statuut van de Apaq-W, die zij al lang eisen”.

Minister vermindert zijn macht

Dit wordt bevestigd door minister Collin, die herinnert aan de eerste poging van een kwart eeuw geleden, toen hij minister Guy Lutgen’s stafchef was. In de tussentijd waren er nog meer – de laatste in 2014 – maar zonder succes. Het duurde tot 2017 vooraleer deze hervorming, die net voltooid was, eindelijk op een gunstige politieke basis van start ging, waardoor het Agentschap veel meer autonomie kreeg om zijn promotieopdracht dagelijks uit te voeren. “Het is vrij zeldzaam dat een minister probeert zijn macht te verminderen”, grapjesachtig lanceert René Collin en benadrukt onmiddellijk de logica van deze hervorming: “Boeren treden nu toe tot de Raad van Bestuur. (…..) Ik beschrijf deze evolutie als natuurlijk. Het is legitiem dat de beroepsgroep zelf bepaalt hoe de landbouw moet worden bevorderd.

Voortaan ook in het buitenland

Opmerking: de Apaq-W kan nu ook acties uitvoeren om Waalse landbouwproducten in het buitenland te promoten. Uiteraard binnen de grenzen van haar middelen. Zij kunnen worden gekwantificeerd: het budget van het bureau bedraagt 8,3 miljoen euro, waarvan 5,3 miljoen euro van de regio, waarvan het saldo hoofdzakelijk afkomstig is van de verplichte bijdragen van de producenten (die van de zuivelsector zijn tijdelijk vrijgesteld). Meer in het algemeen, als de minister verantwoordelijk blijft voor het Agentschap, wil hij duidelijk onnodige rigiditeiten vermijden die hem zouden verhinderen zijn opdracht uit te voeren. “Tot nu toe moesten bijvoorbeeld alle uitgaven van meer dan 6.000 euro door de minister worden gevalideerd. Misschien is dit niet echt nodig voor relatief bescheiden uitgaven”. Temeer daar de raad van bestuur, die zelf gebonden is door een beheerscontract met de regering, verantwoordelijk is voor het functioneren van het agentschap.

7 prioriteiten voor 2019……..

7 prioriteiten voor 2019……..

Philippe Mattart, directeur-generaal van Apaq-W, is ook verheugd over het feit dat het nieuwe statuut van het Bureau alle belanghebbenden in de land- en tuinbouw en de agrovoedingssector in staat stelt om op een concrete manier deel te nemen aan de oriëntaties van het Bureau. Het beschrijft ook de 7 prioriteiten die Apaq-W zich voor 2019 heeft gesteld.

Ontwikkelen van een multi-productcommunicatieplan, met name zichtbaar via tv-programma's (Grill Masters, OK Chef, Le Beau Vélo de Ravel) of de Quinzaine des produits locaux.

Lancering van een campagne om het imago van de Waalse landbouw en de deugdzame impact ervan op ons grondgebied te promoten.

Bevordering en ondersteuning van de Waalse landbouwaanpak ten gunste van een ecologische transitie.

Blijf de actiemiddelen van Apaq-W moderniseren, met name door het gebruik van digitale technologie en vertrouw op ambassadeurs of beïnvloeders en sociale netwerken;

Vertrouwen op Europese cofinanciering, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere partners (VLAM, AWEX). Er is een promotiecampagne gepland rond rundvlees op het Arabisch schiereiland en een Frans-Waals project rond de biologische sector wacht op goedkeuring.

Versterking van de rol van de Apaq-W als bemiddelaar tussen land- en tuinbouwprofessionals en andere economische actoren.

Versterken van het vermogen van Apaq-W om de consumentenprofielen of de marktrealiteit beter te begrijpen, door niet te aarzelen om samen te werken aan dit project met Vlaamse collega's van VLAM.

Een boer aan het hoofd van de raad van bestuur

Marianne Streel, voorzitter van de Union des Agricultrices Wallonnes, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Dominique Jacques (Union Nationale des Agrobiologistes Belges) is vice-voorzitter. De volledige lijst van de 15 effectieve leden van de Raad van Bestuur en hun plaatsvervangers is weergegeven in onderstaande afbeelding.

Philippe Mattart, directeur-generaal van Apaq-W, is ook verheugd over het feit dat het nieuwe statuut van het Bureau alle belanghebbenden in de land- en tuinbouw en de agrovoedingssector in staat stelt om op een concrete manier deel te nemen aan de oriëntaties van het Bureau. Het beschrijft ook de 7 prioriteiten die Apaq-W zich voor 2019 heeft gesteld.


Vertaald met www.DeepL.com/Translator

This post is also available in: Nederlands