AnugaFoodtec: energietransitie op alle vlakken realiseren in de voedingssector

Eingang Nord

Als organisator van Anuga Foodtec heeft Koelnmesse er alle vertrouwen in dat de toonaangevende vakbeurs voor de levensmiddelenindustrie van 26 tot en met 29 april 2022 zal kunnen plaatsvinden. De kansen en uitdagingen van de transitie op vlak van energie zullen uitvoerig aan bod komen.

Sneller, flexibeler, duurzamer: de voedingsindustrie staat voor tal van uitdagingen. Ze wil op een grondstofvriendelijker manier produceren. Hernieuwbare energiebronnen en de gedecentraliseerde opwekking ervan zorgen voor een extra dynamiek. Moderne fotovoltaïsche systemen en warmtekrachtcentrales voor de gecombineerde opwekking van elektriciteit, warmte en koeling helpen bedrijven te besparen op bedrijfskosten en verminderen de uitstoot van CO2.

Foto: Moderne fotovoltaïsche systemen en warmtekrachtcentrales voor de gecombineerde opwekking van elektriciteit, warmte en koeling helpen bedrijven te besparen op bedrijfskosten en verminderen de uitstoot van CO2.

De energietransitie stelt de sector echter voor grote uitdagingen. Terwijl de doelstellingen van het klimaatbeleid steeds veeleisender worden, evolueert ook de regelgeving inzake efficiëntie op EU-niveau.

Voedingsproducenten die hun bevoorradingszekerheid willen vgaranderen en tegelijk aan de wettelijke voorschriften willen voldoen, vinden op Anuga Foodtec van 26 tot 29 april 2022 innovaties waarmee ze hun energie-efficiëntie kunnen reorganiseren. Hieruit blijkt dat bij het ontwerp van machines en systemen reeds in steeds grotere mate rekening wordt gehouden met energieoverwegingen. Bovendien zijn alle innovaties voortaan gekoppeld aan de digitalisering.

Maximale efficiëntie in de aandrijflijn

Een belangrijke factor zijn compacte elektrische en pneumatische componenten die specifiek zijn afgestemd op een hogere productiviteit bij een lager energieverbruik. In maart 2021 is in heel Europa de nieuwe richtlijn inzake ecologisch ontwerp in werking getreden. Dit betekende dat ook standaard asynchrone motoren die voor continu gebruik zijn ontworpen, verder moesten worden ontwikkeld. Voor het eerst vallen ook frequentieomvormers onder het toepassingsgebied van de nieuwe verordening. De aandrijfspecialisten bieden reeds een uitgebreide portefeuille van elektromotoren die voldoen aan de strengere eisen van efficiëntieklasse IE4 (Super Premium Efficiency (IE4)). Om de omschakeling naar de nieuwe motoren tot een succes te maken, stellen zij hun OEM-partners*en eindklanten webgebaseerde hulpmiddelen ter beschikking.

De aandrijving als elektromechanisch totaalpakket is de mentale voorwaarde voor energie-efficiënte integratie van de afzonderlijke componenten – afhankelijk van het machinetype en de specifieke eisen kunnen energiebesparingen van 20 tot 50 % worden bereikt. Gedecentraliseerde synchrone servoaandrijvingen hebben hier een voordeel ten opzichte van asynchrone motoren. Ook het gewicht speelt een rol, want hoe lichter een servomotor is, hoe minder aandrijfkracht hij nodig heeft. Een besparing die snel oploopt bij krachtige verpakkingsmachines met 50 of meer servo-assen. Tegelijkertijd worden steeds meer assemblages, zoals persluchtkleppen, vanuit de schakelkast rechtstreeks in de machines geplaatst. Minder leidingen, kortere buizen en een lager risico op lekken zijn het resultaat van deze decentralisatiestrategie van de fabrikanten van de installaties.

Big Data gebruiken om energieverspilling tegen te gaan

Naast efficiënte elektromotoren en pompen en methoden voor energieterugwinning, krijgt het vraaggestuurde gebruik van energie steeds meer aandacht in de voedselproductie. Digitalisering maakt het mogelijk extra besparingsmogelijkheden te identificeren. Big Data en zelflerende algoritmen zullen in de toekomst een volledig beeld geven van alle energiestromen in het bedrijf, tot en met de verwarmings-, airconditionings- en ventilatiesystemen. Rekening houdend met prognosegegevens voor productie, gebouwgebruik en het weer, wordt een simulatie van de totale energieomzet uitgevoerd, met kostenminimalisatie en CO2-besparing als doelstellingen. Een dergelijk systeem reageert niet op de werkelijke toestand, maar regelt de energetische processen op een toekomstgerichte manier aan de hand van de berekende prognoses van de vraag naar elektriciteit, verwarming en koeling.

Intelligente en robuuste sensoren die gegevens verzamelen, informatie genereren en in real time communiceren, vormen de basis voor een dergelijk netwerk-energiebeheer 4.0. Zij registreren het energieverbruik en de elektrische basisvariabelen. Mobiele apps maken het mogelijk om de energiegegevens te evalueren, ongeacht de locatie. Zij registreren het verbruik van warmte, elektriciteit of perslucht tot op het niveau van afzonderlijke machines en evalueren dit in duidelijke managementinterfaces. Door gestructureerde gegevensverzameling uit verschillende bronnen kunnen de belangrijkste prestatie-indicatoren rechtstreeks worden berekend en vergeleken, zowel voor hele installaties als voor individuele verbruikers. De presentatie van de gegevens kan worden aangepast. Op die manier kan de machinebediener de huidige status van de installatie in het oog houden, terwijl de manager van de installatie geïnteresseerd is in het energieverbruik en de productiestatistieken.

Sectorale koppeling als nieuw scenario

Zelfs buiten het bedrijfsniveau spelen dergelijke Big Data-technologieën een sleutelrol in het welslagen van de energietransitie. Aan het Instituut voor Nieuwe Energiesystemen van de Hogeschool Ingolstadt wijdt Prof. Dr.-Ing. Uwe Holzhammer zich daarom specifiek aan het identificeren van mogelijkheden voor bedrijven om een actieve rol te spelen bij het vormgeven van de energietransitie in het “Blue Milk”-project. “Het doel moet zijn om in de toekomst de resterende vraag naar elektriciteit te dekken met hernieuwbare energiebronnen uit wind en fotovoltaïsche energie,” bevestigt hij. Samen met partners uit de zuivelindustrie onderzoeken Holzhammer en zijn team waar in zuivelfabrieken fossiele warmte kan worden vervangen door middel van sectorkoppeling en het gebruik van hernieuwbare elektriciteit, en waar er nog mogelijkheden zijn om de energie-efficiëntie bij de productie te verhogen.

Tegelijkertijd willen de wetenschappers manieren tonen om energie op een flexibele manier te verkrijgen en/of te leveren. Eén benadering van sectorale koppeling die “Blue Milk” onderzoekt, is intelligente warmtekrachtkoppeling met behulp van warmtekrachtkoppelingscentrales. “Door de aanvoer in het algemene aanvoersysteem afhankelijk te maken van de elektriciteitsprijs, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor zuivelfabrieken, niet alleen om inkomsten te genereren, maar ook om de CO2-uitstoot te verminderen,” legt Volker Selleneit, een onderzoeksmedewerker van het team, uit.

Terwijl de exposanten op Anuga Foodtec de vragen van de bezoekers kunnen beantwoorden met oplossingen in alle productsegmenten, zullen deskundigen in het evenementen- en congresprogramma van de vakbeurs ook laten zien met welke maatregelen en ideeën de levensmiddelenindustrie de uitdagingen van de energietransitie en het gewenste behoud van hulpbronnen het hoofd kan bieden.

Programma: Energietransitie, klimaatneutraliteit

Terwijl de op de Anuga FoodTec gepresenteerde oplossingen van de exposanten de vragen van de bezoekers in alle beurssegmenten kunnen beantwoorden, zullen deskundigen in de loop van het evenementen- en congresprogramma van de beurs laten zien welke maatregelen en ideeën de voedingsindustrie kan implementeren om de uitdagingen van de energietransitie aan te gaan en de gewenste besparingen op de hulpbronnen te bereiken.

Dinsdag, 26.04.2022, 11:50 – 13:20 uur, Main Stage – Topics, Trends, Technologies, Hal 6, Stand A 100/C 129

In het kader van het evenement “Aanpak voor klimaatneutraliteit in de voedingsmiddelenindustrie” brengt de BVE – de Federatie van Duitse Voedingsmiddelenindustrieën – deskundigen uit verschillende secties samen, die strategieën en manieren voor de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie zullen demonstreren.

Dinsdag, 26.04.2022, 13:40 – 15:10 p.m., Main Stage – Onderwerpen, Trends, Technologieën, Hal 6, Stand A 100/C 129

“Voedselproductie in de intelligente fabriek”
Organisator: IVLV – de branchevereniging voor levensmiddelentechnologie en verpakkingen e.V., Freising, Duitsland

Vrijdag, 29.04.2022, 11:50 – 13:20 p.m., Main Stage – Onderwerpen, Trends, Technologieën, Hal 6, Stand A 100/C 129

“De duurzame productie van zuivelproducten”
Organisator: DLG, de Duitse landbouwvereniging

Meer informatie, de lijst van exposanten en het programma van het evenement en het congres vindt u op: www.anugafoodtec.com

  • De term “OEM” betekent “Original Equipment Manufacturer”. WinGuard OEM Partners distribueren de software die door Advancis wordt vervaardigd onder hun eigen merknaam.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*