Alpro vraag EU zich te verzetten tegen verdere beperkingen op terminologie rond plantaardige producten

In maart bespreken de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie een mogelijk verbod in Europa op het gebruik van bepaalde termen om plantaardige alternatieven voor zuivelproducten te beschrijven, zoals “alternatief voor yoghurt”, “zuivelvrij” of termen als “romig”. Dit verbod is beter bekend als “Amendement 171.”

In een gezamenlijke brief roepen Alpro, ENSA (European Plant-based Food Association) en 92 andere organisaties (European Plant-based Food Alliance) de lidstaten, het Parlement en de Commissie op zich te verzetten tegen amendement 171, aangezien het indruist tegen de belangen van de Europese consument op het gebied van transparante communicatie, eerlijke concurrentie en de Europese klimaatambitie om meer plantaardige producten te zien als onderdeel van een voedzaam en duurzaam voedselsysteem.

Bovendien is Alpro van mening dat deze bijkomende beperkingen ertoe zouden leiden dat de consument niet weet welke opties er zijn en dat het moeilijk wordt om met kennis van zaken voedselkeuzes te maken. Tegelijkertijd is het eten van meer plantaardige voeding gewoon essentieel om duurzamer te leven en is het ook belangrijk voor de toekomst van onze planeet.


De kracht van planten achter de voedselrevolutie

Alpro heeft als missie de manier waarop de wereld eet ten goede te veranderen en bij te dragen tot de wereldwijde “voedselrevolutie” – een beweging om gezonder en duurzamer te eten en te drinken. De merkbelofte “Feeding our future with plants” zegt alles. De uitdaging bestaat er enerzijds in ervoor te zorgen dat de planeet gezond voedsel kan blijven produceren en anderzijds plantaardig voedsel beschikbaar en toegankelijk te maken voor iedereen. Alpro streeft er dan ook naar om de consument een ruim assortiment plantaardige producten aan te bieden die passen in een plantaardig of flexitarisch dieet, en het merk geeft ook informatie over hoe je weloverwogen voedselkeuzes kunt maken. Alpro blijft ook streven naar een nulimpact voor zijn eigen activiteiten en naar een vermindering van zijn CO2-uitstoot, waterverbruik en afval in het kader van zijn programma voor de vaststelling van One Planet*-doelstellingen. Alpro realiseert dit door zijn partnerschap met het WWF op het gebied van waterbeheer.

Sue Garfitt, CEO van Alpro en voorzitter van de European Plant Food Association, zegt: “Miljoenen mensen worden zich steeds meer bewust van de persoonlijke en milieuvoordelen van plantaardige voeding. Alpro’s missie is het bevorderen van meer flexibele diëten. Wij willen de consument meer keuze, variatie en smaak bieden. Ik ben ervan overtuigd dat zelfs politici beginnen in te zien hoe belangrijk en dringend het is dat het voedselsysteem een duurzamere richting uitgaat, waarbij wordt samengewerkt met de natuur en niet ertegen. Daarom verzoeken wij de EU-trialoog het standpunt van de Europese Commissie te volgen en amendement 171 te verwerpen, aangezien het huidige rechtskader toereikend is voor de uitvoering.


Er is een duidelijk kader, amendement 171 is overregulering zonder positief effect.

In de huidige wetgeving van de Europese Unie (EU) zijn al meer dan 30 jaar duidelijke regels vastgesteld voor het gebruik van benamingen voor zuivelproducten. Benamingen zoals “sojamelk” of “vegetarische kaas” zijn bijvoorbeeld niet toegestaan in de EU. Amendement 171 is geen eenvoudige wijziging van deze bestaande regels, maar zou verdere beperkingen opleggen die onnodig, buitensporig en contraproductief zijn.

Als het amendement in de meest strikte zin wordt geïnterpreteerd, kan het ook gevolgen hebben voor algemeen aanvaarde marketingpraktijken, zoals het gebruik van termen als “romig” om de consument te informeren over de textuur en smaak van een product op plantaardige basis, of het gebruik van afbeeldingen (bv. een foto van een witte drank op plantaardige basis die in een glas wordt gegoten) en verpakkingen van voedingsmiddelen op plantaardige basis die ook voor zuivelproducten worden gebruikt.

Alpro roept de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten op amendement 171 te verwerpen omdat :

De bestaande verordening is zeer duidelijk en amendement 171 zou verregaande beperkingen invoeren op de consumentenvoorlichting over plantaardige levensmiddelen. In het kader van de F2F-strategie (Farm To Fork) en gezien de wens van de consument om over te schakelen op een flexibele voeding, gelooft Alpro niet dat het toevoegen van nieuwe beperkingen aan de “namen” van plantaardige producten de voorlichting van de consument zal verbeteren. Evenmin zal het de consumenten duidelijker, nauwkeuriger of zelfs nuttiger informatie verschaffen. Integendeel, Alpro is van mening dat de wijziging het inzicht van de consumenten in het aanbod zal verminderen en hun vermogen om met kennis van zaken keuzes te maken zal beperken. Het zou de consument belangrijke informatie ontnemen over de geschiktheid van plantaardige producten voor zijn voeding, bijvoorbeeld door het verbieden van etiketten als “lactosevrij”, “zuivelvrij” of vergelijkingen tussen zuivelproducten en hun alternatieven op het gebied van bijvoorbeeld voedingswaarden of duurzaamheid. Deze bepalingen zouden een oneerlijke discriminatie inhouden van levensmiddelen op plantaardige basis die als alternatief voor zuivelproducten worden gebruikt. Voor amendement 171 is geen effectbeoordeling uitgevoerd. Alpro is van mening dat de negatieve gevolgen voor de consument, het milieu en de voedingsmiddelenindustrie op basis van planten niet in verhouding zouden staan tot haar legitieme doelstelling. Amendement 171 zou in strijd zijn met Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (FIC-verordening). Het amendement zou leiden tot meer rechtsonzekerheid dan de huidige regeling.

Alpro verdedigt planten

Alpro roept op om de EU-trialoog in overeenstemming te brengen met de F2F**-strategie en zich te verzetten tegen amendement 171 om plantaardige voeding op een eerlijke en weloverwogen manier te promoten. Bij gebrek aan een bewezen positief effect van amendement 171 dringt Alpro er bij de beleidsmakers op aan geen onnodige beperkingen in te voeren die merken en bedrijven op het gebied van plantaardige voeding en dranken onevenredig en op oneerlijke wijze zouden benadelen en de consument waardevolle informatie zouden ontnemen.

De verschuiving naar een flexitarisch dieet draagt bij aan de toekomst van de planeet, en consumenten verdienen een weloverwogen keuze. Alpro is trots op de transparantie van zijn producten en zal zich blijven inspannen om het de consument zo gemakkelijk mogelijk te maken plantaardige producten in zijn dagelijks leven op te nemen.

*Voor meer informatie over onze samenwerking met het WWF, zie https://www.alpro.com/benl/goed-voor-de-planeet/

**De Farm to Fork-strategie is de hoeksteen van de Europese Green Deal die Europa tegen 2050 tot het eerste klimaatneutrale continent moet maken. De strategie pakt de uitdagingen van duurzame voedselsystemen aan en erkent het verband tussen gezonde mensen, gezonde samenlevingen en een gezonde planeet

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*