Agoria: “Zonder een beleidsbeslissing over energie zit de industrie in een impasse”

De hoge energieprijzen brengen ons en vele andere technologiebedrijven in een moeilijke positie. De energieprijzen tasten ons concurrentievermogen te zeer aan, zodat moet worden voorkomen dat bedrijven hun productie verminderen. Zonder een politiek besluit staat de sector voor een puinhoop.” Dat zegt de technologievereniging Agoria.

Het raadgevend comité komt om 15.00 uur bijeen om de energiecrisis te bespreken. Vandaar de oproep van Agoria. “Het is nu tijd om maatregelen te nemen!”

10 miljard

“We zitten in een blessuretijd”, zegt Bart Steukers, CEO van Agoria. “De activiteiten en het concurrentievermogen van onze bedrijven staan in België onder zware druk door het gecombineerde effect van stijgende energie- en arbeidskosten. Onze onderzoeksafdeling heeft berekend dat bedrijven in de technologiesector in 2023 met een extra last van 10 miljard euro zullen worden geconfronteerd in vergelijking met 2020”. Voor Agoria kan dit niet zonder gevolgen blijven en daarom heeft de technologie-organisatie samen met het VBO een voorstel voor maatregelen uitgewerkt en aan de Eerste Minister en de andere deelnemers aan het overlegcomité gezonden.

Voor Agoria ligt de oorzaak van het probleem in de enorme stijging van de marktprijs van aardgas en het feit dat deze via het prijsmechanisme wordt doorgerekend in de prijs van elektriciteit. Voor Agoria zijn maatregelen om de aardgasprijs te verlagen een logische eerste stap. Noorwegen, dat zijn gas bijna uitsluitend via pijpleidingen aan een beperkt aantal EU-landen verkoopt, is de voor de hand liggende optie.

Interventie bij de doorberekening van de kosten van elektriciteitsopwekking

Om het spillover-effect van de gasmarkt naar de elektriciteitsmarkt te beperken, hebben Spanje en Portugal van de Europese Commissie reeds toestemming gekregen om in te grijpen in de productiekosten van gasgestookte elektriciteitscentrales. Agoria stelt voor dit systeem tijdelijk op grotere geografische schaal in te voeren.

Emissiekosten

De prijs voor de uitstoot van een ton CO2 in het Europese emissiehandelssysteem (ETS) is onlangs aanzienlijk gestegen en bedraagt nu meer dan 100 euro per ton CO2. Anderhalf jaar geleden was dat nog maar 30 euro per ton CO2. De kosten van deze CO2-emissierechten worden opgenomen in de berekening van de elektriciteitsprijs en zijn dus indirect van invloed op de consument. “We zouden de elektriciteitssector in de hele EU, die een belangrijke speler is in de EU-ETS, tijdelijk kunnen vrijstellen van de aankoop van emissierechten of meer emissierechten in de EU-ETS kunnen invoeren via het marktstabiliteitsmechanisme (Market Stability Mechanism – MSM),” stelt Agoria voor.

Compensatie emissiekosten

Bovendien is Agoria van mening dat de maximale compensatie van indirecte emissiekosten een maatregel is die overwogen moet worden. Agoria dringt ook aan op de tijdelijke toepassing van de Europese kaderregeling inzake staatssteun. De Europese Commissie heeft reeds op 23 maart 2022 een kaderregeling inzake staatssteun goedgekeurd, die in juli 2022 opnieuw is aangepast. Dit kader maakt het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden compensatie te betalen aan getroffen bedrijven. Verscheidene lidstaten van de EU hebben het al op nationaal niveau ten uitvoer gelegd. Agoria roept België op deze kaderregeling inzake staatssteun ook selectief toe te passen.

Energie-efficiëntie, digitalisering, enz.

Ook in ons land is het tijd om maatregelen te nemen om het concurrentievermogen van onze bedrijven op peil te houden,” aldus Bart Steukers.
Op lange termijn is het volgens Agoria ook zinvol om verder te werken aan energie-efficiëntie, waarbij digitalisering een belangrijke rol kan spelen, en om alle opties in de Belgische energiemix zonder taboes te onderzoeken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*