Actieplan voor etikettering krijgt vorm

De oorlog in Oekraïne dreigt problemen te veroorzaken in de aanvoer van zonnebloemolie en dwingt voedselproducenten hun recepten en etiketten te wijzigen. De ministers David Clarinval (Onafhankelijkheid) en Pierre-Yves Dermagne (Economie) en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker hebben daarom een actieplan inzake etikettering goedgekeurd.

“Levensmiddelenbedrijven moeten alternatieve plantaardige oliën gebruiken wegens het tekort aan zonnebloemolie. Om de bedrijven bij deze pragmatische oplossing te steunen en het risico van bevoorradingsproblemen te vermijden, hebben wij overeenstemming bereikt over een etiketteringsactieplan dat de voedselveiligheid en goede consumentenvoorlichting garandeert. Wij houden vast aan deze twee beginselen,” benadrukte Dermagne.

Actieplan

“Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne was het duidelijk dat het dreigende tekort aan zonnebloemolie tot etiketteringsproblemen zou leiden. Het door de betrokken administraties voorgestelde actieplan is dan ook een eerste flexibele en pragmatische oplossing die uit de onlangs opgerichte werkgroep naar voren is gekomen”, voegde de heer Clarinval hieraan toe.

Het actieplan voorziet erin dat de operatoren de FOD Economie op de hoogte brengen van wijzigingen in de samenstelling van hun producten en ook de FOD Volksgezondheid en het Federaal Voedselagentschap FAVV. Om de consumenten te informeren over veranderingen in levensmiddelen zullen in de winkels affiches worden opgehangen. De consumenten moeten worden geïnformeerd over een mogelijke wijziging in de samenstelling van een levensmiddel en de gevolgen daarvan.

Flexibel

Er zullen ook bewustmakingscampagnes worden gevoerd en op een informatiepagina op de website van de FOD Economie zullen alle maatregelen in verband met de etikettering worden voorgesteld. De Bleeker juicht het toe dat “de bevoegde controle-instanties flexibel met deze maatregelen zullen omgaan en zich zullen concentreren op belangrijke aanwijzingen, zoals de aan- of afwezigheid van allergenen”.

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*