Actielimieten en EAC’s voor nikkel door SICOM ingesteld bij het FAVV

Advies 01-2021 van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV betreffende actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen: nikkel

Om het FAVV een wetenschappelijke basis te geven om de veiligheid van de voedselketen te beschermen, wordt aan het Wetenschappelijk Comité (SciCom) gevraagd om actielimieten voor te stellen voor nikkel in bereidingen (op basis van granen of groenten) voor zuigelingen, in hazelnoten, in oliehoudende zaden (lijnzaad, enz.), in dranken (alcoholhoudende dranken, melk, enz.), chocolade, mosselen, tarwe en tarwemeel, en groenten (sla, prei, enz.).

Methode

Het SciCom heeft op basis van wetenschappelijke gegevens geschatte aanvaardbare concentraties (“estimated acceptable concentrations”, EAC) voor nikkel vastgesteld. Een EAC is een op het risico gebaseerde concentratielimiet die overeenstemt met de concentratie van een stof die een levensmiddel kan bevatten zonder dat de blootstelling aan de stof via het levensmiddel een noemenswaardig risico inhoudt of zorgwekkend is voor de volksgezondheid.

Berekeningswijze

De berekende EAC’s kunnen als basis dienen voor de risicomanager om een actielimiet vast te leggen (advies 15-2019 van het SciCom). Een EAC voor nikkel wordt in elk relevant levensmiddel berekend door de toelaatbare dagelijkse inname (TDI) voor nikkel (13 μg/kg lg/dag) te delen door de consumptiegegevens van het 95ste percentiel (P95) van elk beschouwd levensmiddel. De EAC-waarden worden vervolgens afgerond volgens de OECD- en wiskundige regels.

Conclusie

Het SciCom heeft een EAC voor nikkel in elk relevant levensmiddel berekend. Er moet worden opgemerkt dat deze EAC’s mogelijk geen bescherming bieden aan personen met systemische contactdermatitis (personen overgevoelig aan nikkel). De EAC’s kunnen als actielimieten gebruikt worden. De maatregelen of acties die worden toegepast wanneer deze limieten worden overschreden, worden bepaald door de risicomanager

Lees meer over de EAC’s van nikkel

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*