AB InBev wint de rechtszaak tegen BBI

De Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg heeft op vrijdag 21 juni de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) in haar geschil met de Belgische onderneming Ampar, een dochteronderneming van de Braziliaanse brouwerijgroep Ambev, die zelf deel uitmaakt van AB InBev de zaak onontvankelijk verklaard. De BBI was van mening dat dit bedrijf misbruik had gemaakt van een fiscale ruling waarbij slechts 20% van de internationale winst van Ampar in België zou worden belast.

De rechter diende zich te buigen over twee zaken betreffende de boekjaren 2012 en 2013 van Ampar. Voor deze jaren vorderde de BBI 30,44 miljoen euro (11,4 miljoen euro voor 2012 en 19 miljoen euro voor 2013). De rechtbank oordeelde echter dat geen enkele vorm van misbruik kon worden bewezen. Volgens hem concludeerde de regerende commissie, die net als de BBI deel uitmaakt van de federale overheid, dat het heersende systeem correct werd toegepast door AB InBev. Daarnaast heeft de BBI deze beweringen onvoldoende onderbouwd en zich zelfs op een aantal punten onrechtmatig opgesteld, zo oordeelde de rechter.

De BBI stelde dat het bedrijf bij het tot standkomen van de ruling de feiten niet correct aan de administratie had voorgesteld. De rechter volgde die redenering echter niet

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Source: L’Echo