Green deal staat op de helling?

De “Green Deal” is een kernproject van de Europese Commissie. Maar de coronapandemie brengt het klimaatbeschermingsprogramma in gevaar. Lobbyorganisaties en vertegenwoordigers van de industrie proberen het project in de ijskast te zetten.

De Europese autofabrikanten slaan het hardst toe. Bedrijven vechten om te overleven, de overkoepelende organisatie van Europese autofabrikanten klaagde onlangs en riep de Europese Commissie in een officiële brief op om plannen voor strengere CO2-grenswaarden uit te stellen.

De autofabrikanten zijn niet de enige: Van kunststoffabrikanten tot de landbouwindustrie, lobbyisten schrijven momenteel massaal e-mails aan Brusselse commissarissen. Allemaal met dezelfde strekking: strenge klimaatvoorschriften zijn vergif voor de economische opleving van Europa.

“Green Deal” niet meer betaalbaar?

Parlementslid Markus Pieper, CDU-politicus uit het Münsterland en lid van de machtige Industriecommissie van het Europees Parlement, is een soortgelijke mening toegedaan. “Zelfs voor de economie op zijn best, dat wil zeggen voor de Corona-crisis, was de Green Deal een gigantische uitdaging”, zegt Pieper. “En nu, na het bloedvergieten, is het gewoon niet meer betaalbaar.

Pieper wil in principe vasthouden aan de Parijse klimaatdoelstellingen, zegt hij – maar voegt daar meteen aan toe dat sectoren als staal, aluminium en zelfs chemie na de crisis weer eerst in actie moeteen kunnen komen voordat er rekening wordt gehouden met ecologische eisen. Nu staat de industrie stil. “Een industrie die stil staat, een schoorsteen die niet rookt, vervuilt het klimaat niet. En dat geeft ons de tijd om te doen wat nu echt nodig is.”

Argumenten van de lobbysector: “een valstrik”.

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, ziet de zaken heel anders. De Nederlander is verantwoordelijk voor de “Green Deal”, het belangrijkste project van de Commissie. Hij vindt de argumenten van veel brancheorganisaties vergevorderd. Het is een valstrik, zegt hij, om de groene herstructurering van de economie nu te classificeren als een luxe die we ons in de crisis niet kunnen veroorloven. Timmermans ziet de Green Deal als het tegenovergestelde: de reddingslijn die uit de crisis leidt.

In zijn toespraak tot de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement vorige week liet de commissaris voor klimaat er geen twijfel over bestaan dat de Commissie zich wil houden aan haar klimaatveranderingsprogramma. Timmermans vertelde de commissieleden openlijk hoezeer hij zich op dit moment ergerde aan de lobby-brieven van de industrie.


Klimaatcrisis en verdwijen biodiversiteit is er nog steeds

Frans Timmerman

Hij vond het niet leuk, meldde dat de plasticindustrie hem had geschreven en eiste dat het verbod op wegwerpverpakkingen werd opgeheven. De reden: ze waren hygiënischer in de corona-crisis. Het een had niets met het ander te maken, Timmermans was geërgerd. De klimaatcommissaris wil voorkomen dat er nu miljarden worden uitgegeven aan de wederopbouw van de oude economie op het niveau van voor Corona. In plaats daarvan, zo zei hij, moet steun worden gegeven aan wat klimaatvriendelijker is: hernieuwbare energieën, de renovatie van huizen en vooral moderne mobiliteit in het vervoer.

“Natuurlijk hebben we nu te maken met de Corona-crisis,” zegt Timmermans. Maar hij waarschuwt dat het een illusie is te geloven dat de klimaatcrisis of zelfs de biodiversiteitscrisis is verdwenen: “Ze zijn er nog steeds!

“Corona laat zien dat je naar de wetenschap moet luisteren.”

De Groenen in het Europees Parlement roepen de Commissie op om niet toe te geven aan de lobby van brancheorganisaties. De programma’s voor de wederopbouw van miljarden dollars moeten alleen naar die gebieden gaan waar de naleving van de klimaatdoelstellingen van Parijs is gewaarborgd, eist het groene lid van het Europees Parlement Michael Bloss.

Er zijn nu veel mensen die de “Green Deal” in twijfel trekken, zegt Bloss. “Dit zijn meestal degenen die de klimaatcrisis zelfs daarvoor niet serieus namen.” Corona laat zien dat er naar de wetenschap geluisterd moet worden. Het laat zien dat de droogte in Duitsland terug is.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*