Mondelèz in Mechelen: moeilijk sociaal overleg

Na een mislukt verzoeningsoverleg, beslisten de de werknemers van Mondelez in Mechelen om op 18 en 19 november het werk neer te leggen. Het personeel pikte het niet dat de directie eenzijdig cao’s opzegt en werknemers individuele loonvoorstellen aanbiedt. “Het gaat om een ongeziene chantage in de geschiedenis van het sociaal overleg in ons land”. 

Het gaat niet goed bij Mondelez. Het personeel is niet te spreken over het moeizame overleg over enkele cao’s, waaronder werkbaar werk en de transformatie van de onderneming. De vakbonden hebben het zelfs over “een chantage die ongezien is in de geschiedenis van het sociaal overleg in ons land.”

Schandalig

“De gang van zaken is ronduit schandalig”, beklemtonen de vakbondssecretarissen The Van Malderen (ACV Puls) en Diana Minten (BBTK), die in gemeenschappelijk front werken. “Bij Mondelez is de taart de jongste jaren aanzienlijk groter geworden, in belangrijke mate dankzij de prestaties van de werknemers. Maar wat is de praktijk? Mondelez blijft maar jobs vernietigen of naar het buitenland verschuiven. De werknemers krijgen een kleiner stuk van de grotere taart, en de top en de aandeelhouders worden zwaar in de watten gelegd. Dat kàn dus niet. Zo krijgen de werknemers stank voor dank”.

Geschrapte cao’s en nieuw verloningsbeleid

De werknemers zijn niet te spreken over het feit dat de directie op 1 oktober 7 cao’s eenzijdig opzegde en zo een kruis zette over een hoop rechten en voordelen van werknemers. Het ging bijvoorbeeld om afspraken over ecocheques, jubileumpremies, de persoonlijke salarisgraad, kostenvergoedingen en ADV-dagen. Daarnaast legde de directie het personeel nieuwe, individuele loonvoorstellen voor. “Op die manier probeert de directie de werknemersafgevaardigden en de vakbonden buitenspel te zetten”, aldus de vakbonden. “Onaanvaardbaar natuurlijk. Dit is totaal niet in het belang van de werknemers”.

De vakbonden benadrukken dat er enkel gesprekken over een nieuw loonbeleid mogelijk zijn op voorwaarde dat geen enkele werknemer er aan het eind van de rit financieel op achteruit gaat. “Onze houding is uitermate redelijk vermits Mondelez in de voorbije jaren serieuze winsten binnenrijfde. De werknemers hebben recht op een eerlijk deel daarvan”, aldus de vakbonden.

Toch benadrukt de directie van Mondelez dat het nieuwe verloningsbeleid samen met de vertegenwoordigers van de werknemers tot stand gebracht zal worden en zal afgestemd worden op de prestaties en de inzet van alle werknemers. “Bovendien zal het onze competitieve positie als werkgever verzekert voor zowel huidige als toekomstige werknemers. Wij zullen daarbij niet raken aan de bruto maandlonen van onze medewerkers, maar we willen wel het huidig systeem van loonsverhogingen en de bijkomende voordelen die vandaag bestaan onder de loep nemen en met hetzelfde budget tot een nieuw uniform verloningsbeleid komen”, verduidelijkt de directie. 

“Wij zijn altijd zeer duidelijk geweest over het feit dat we de onderhandelingen voor het einde van het jaar willen afronden en in januari 2020 met het nieuwe verloningsbeleid willen starten. We voeren al gesprekken sinds mei 2018 om tot een nieuw uniform verloningsbeleid te komen voor al onze werknemers. Daarom hebben wij inderdaad een aantal elementen van het huidige verloningsbeleid opgezegd en ligt er een nieuw voorstel op tafel”, voegt de directie er nog aan toe.

Staking

Om een escalatie van het conflict te vermijden organiseerden de vakbonden op 12 november een ultieme verzoeningsbijeenkomst bij het paritair comité van het federaal Ministerie van Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Maar die draaide uit op een sisser. Daarom lijkt er volgens de vakbondsvertegenwoordigers niets anders op te zitten dan over te gaan tot actie: “De werknemers van Mondelez in Mechelen zijn de patstelling grondig beu. Het is onvermijdelijk geworden om actie te voeren. En daarom wordt op maandag 18 en dinsdag 19 november het werk neergelegd, als eerste stap van ons actieplan”, vertellen Van Malderen en Minten.

De directie van Mondelez reageerde direct op de stakingsactie van de vakbonden en riep de sociale partners op “om op zeer korte termijn opnieuw bijeen te komen en de onderhandelingen opnieuw op te starten”. Wordt vervolgd…

Bron: Gondola

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*