Plastic als verpakking: levencyclusanalyses tonen tal van heersende misverstanden aan

sc pixabay door EMG (Evolution Media Group)

Goederen zijn vaak verpakt in wegwerpplastic. Is dat niet erg schadelijk voor ons milieu? “We moeten de harnekkige misvattingen over de milieu-impact van wegwerpplastic uit de weg ruimen,” zegt de Amerikaanse professor Shelie Miller. “Als we ons hierop richten, lopen we het risico het probleem verkeerd aan te pakken”.

Er zijn veel misvattingen over wegwerpplastic, zegt professor Shelie Miller van de Universiteit van Michigan in de Verenigde Staten. In een artikel in het hoog aangeschreven wetenschappelijke tijdschrift Environmental Science & Technology probeert ze vijf van deze misvattingen te ontkrachten. Het is gebaseerd op 71 wetenschappelijke studies. Life Cycle Analyses” of levenscyclusanalyses (LCA’s) zijn de sleutel. Ze laten de milieu-impact van een product zien, van de winning van grondstoffen, via de productie en het gebruik, tot de afvalverwerking. Ze houden rekening met het energieverbruik, de uitstoot van broeikasgassen, het landgebruik, de effecten van luchtvervuiling, de toxiciteit, enz.

“Veel van de heersende meningen komen op geen enkele manier overeen met de wetenschappelijke kennis,” schrijft Miller. “Doorgaans legt men veel te veel nadruk op afval. Andere, minder zichtbare aspecten worden dan weer niet in overweging genomen. Hierdoor lopen we het risico dat we een einde een beleid krijgen dat ongewenste neveneffecten veroorzaakt en problemen eenvoudigweg verschuift.

De verpakking bepaalt de milieubelasting van een product: fout

“De verpakking vertegenwoordigt slechts een klein percentage van de milieubelasting van een product. Het product zelf heeft bijna altijd een veel grotere impact. Maar consumenten hebben de neiging om naar de verpakking te kijken,” zegt Miller.

“Bovendien kan de verpakking soms de levensduur van een product verlengen en zo de impact op het milieu verminderen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij voedsel.”

Van alle verpakkingen is plastic het minst milieuvriendelijk: fout

Uit verschillende levenscyclusanalyses blijkt dat plastics een geringere invloed hebben op de meeste milieufactoren dan glas of metaal. Vergeleken met karton is het beeld niet zo duidelijk. De goede prestaties van kunststof zijn over het algemeen te danken aan het lagere gewicht, waardoor de uitstoot tijdens het transport vermindert, en aan het feit dat er van plastics minder nodig is.

Herbruikbare materialen zijn altijd beter dan wegwerpplastic: fout

Deze materialen hebben alleen de voorkeur als ze heel vaak worden hergebruikt. Als ze moeten worden gewassen, heeft dit een negatief effect. Uit een vaak geciteerde studie van het Deense milieubeschermingsagentschap blijkt dat een katoenen zak bijna drie jaar moet worden gebruikt voordat deze beter werkt in termen van broeikasgassen dan een plastic wegwerpzakje. In het slechtste geval bestaat er volgens Miller zelfs een kans dat producten die bedoeld zijn voor langdurig gebruik snel door de gebruikers worden weggegooid.

Recycling is altijd beter: fout

Tijdens het recyclingproces gaan materialen verloren of worden ze van inferieure kwaliteit. Recycling is een uitstel van executie. “Op een dag zal het materiaal nog steeds in de afvalstroom terechtkomen. Recycling heeft zijn voordelen, maar het is niet altijd de allerbeste keuze voor een milieuvriendelijke aanpak. Het heeft alleen effect als het gebruik van vers (“maagdelijk”) materiaal kan worden vermeden.

Een evenement zonder plastic afval heeft de minste impact op het milieu: fout

Miller maakte de vergelijking van deze stelling door een gedachte-experiment uit te werken. Stel je organiseert een festival. Het meest gunstige effect op het milieu is het vervangen van vleesburgers door vegetarische alternatieven op een festival. Dan spaar je 386 kilogram CO2 uit per persoon.. Het verkleinen van de vleesporties is de op één na beste interventie: een reductie van 96 kilogram CO 2. De zoektocht naar zero afval bespaart 3 kg CO 2 per persoon. Mocht je je plastic afval is 100% recycleren, dan bespaar je 1,4 kg koolstofdioxide per persoon.

Bron: VILT

Beeld: Pixabay

This post is also available in: nlNederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*