48% van de Belgische werknemers lijdt aan angst en depressie

Bijna de helft van de werknemers (48%) zegt een maand na de inwerkingtreding van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aan angst en depressie te lijden te hebben, zo blijkt uit een enquête die de KU Leuven en de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, IDEWE, bij meer dan 6.500 Belgische werknemers hebben gehouden en verscheen in Le Soir. Het percentage stijgt zelfs tot 56% in de cruciale sectoren van de voeding en de gezondheidszorg. De resultaten laten ook zien dat alleenstaanden en mensen die niet werken vanwege de epidemie het meest getroffen worden door deze crisis.

Uit het onderzoek blijkt dat 53% van de ondervraagden zegt zich onder constante druk te voelen, waarbij 41% zich slapeloos voelt vanwege hun zorgen. Andere belangrijke trends zijn dat 40% van de respondenten zich ongelukkig en depressief voelt en 26% vindt dat ze hun problemen niet aankunnen.

Voedselsector: veel depressies en ontevredenheid

De resultaten verschilden per sector. Zo lijdt maar liefst 56 procent van de werknemers in de zorg- en voedselsector aan depressies en angst, terwijl dit percentage in de land- en tuinbouwsector oploopt tot 39 procent.

Terwijl 61% van de respondenten tevreden is met hun werk, is dit cijfer lager in de voedselsector (49%), de hulpdiensten (52%), de logistiek en de detailhandel (55%).

Gezondheidszorg: teveel druk

In de gezondheidszorg is dit gevoel het resultaat van “de hoge druk op het werk en de moeilijke werkomstandigheden, maar ook van de angst om ziek te worden en anderen te besmetten”, aldus Dr. Lode Godderis van IDEWE en de KU Leuven.


“Gespannen” en “angstig

In termen van emoties zegt meer dan de helft van de deelnemers “gespannen” te zijn (52%) en 38% “angstig”.

De gezinssituatie heeft ook invloed op de gevoelens van de werknemers, zo blijkt uit het onderzoek. Ongebonden personen met een afhankelijk kind(eren) hebben de meeste kans op depressie en angst (54%), gevolgd door paren met afhankelijke kinderen (49%) en ongebonden personen zonder kinderen (48%). Paren en mensen zonder kinderen hebben de meeste kans op depressie en angst (42%).

Problemen stellen zich tijdens het dagelijks funtioenren

Tot slot ondervindt 38% van de mensen die nog volop aan het werk zijn tijdens de coronaviruscrisis, volgens het onderzoek, problemen in hun dagelijks functioneren. Hoe minder ze werken, hoe meer deze problemen toenemen. Zo is bijvoorbeeld 45% van de mensen die tijdelijk gedeeltelijk werkloos zijn, minder goed af in hun dagelijks leven, en dit percentage loopt op tot 49% van de mensen die volledig tijdelijk werkloos zijn. Terwijl 62% van de mensen die nog steeds volledig in dienst zijn, zegt tevreden te zijn met hun werk.

This post is also available in: nlNederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*