3 van de 4 consumenten spannen zich in om voedselverspilling te voorkomen

In januari en februari van dit jaar heeft Euroconsumers, een groep van consumentenorganisaties waaronder Test Aankoop, een enquête gehouden onder zo’n 7.000 mensen in vier landen: België, Italië, Spanje en Portugal. De conclusie? De overgrote meerderheid van de respondenten maakt zich zorgen over voedselverspilling en geeft aan zelf maatregelen te nemen om dit in huiselijke kring te bestrijden.

In België worden grote hoeveelheden voedsel verspild in de voedselketen. “Bijna 1 kg voedsel per persoon per dag, om precies te zijn” duidt Test Aankoop. “Toch maakt 80% van de Belgische consumenten zich zorgen over voedselverspilling. Ze zijn ook bereid om veranderingen door te voeren om deze verspilling te reduceren, tonen de resultaten van een onderzoek dat is uitgevoerd door Euroconsumers, de Europese koepelorganisatie van consumentenorganisaties, waarin ook Test-Aankoop is opgenomen.

Uit het onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van de consumenten erkent dat voedselverspilling een probleem is en ontegenzeggelijk negatieve gevolgen heeft voor het milieu. “Tot 75% van de respondenten zei bijvoorbeeld dat ze zich inspanden om de voedselverspilling thuis te verminderen”, zegt Test Aankoop. De coronacrisis heeft ook een positief effect gehad op de voedselverspilling.

“De resultaten van deze grootschalige studie tonen duidelijk aan dat consumenten de negatieve impact van voedselverspilling begrijpen en bereid zijn hun gewoonten te veranderen”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, “maar ze geloven ook dat de voedingsindustrie haar deel van de verantwoordelijkheid heeft en roepen hen op om meer betrokken te raken en praktische oplossingen en innovatieve digitale instrumenten uit te werken om voedselverspilling aan te pakken. Verandering is dus mogelijk, maar de consumenten, de voedingsindustrie en de beleidsmakers moeten samenwerken om die verandering tot stand te brengen.

In een reactie onderstreept Fevia, de Belgische federatie van voedingsindustrieën, dat het juist de voedingsbedrijven zijn die al jaren actief strijden tegen voedselverspilling. (zie reactie Fevia op deze site) Bart Buysse: “Het overgrote deel van het voedselafval gebeurt nog steeds in de keuken van de consument. Daarom proberen de Belgische voedingsbedrijven de consument te helpen en verspilling tegen te gaan door de juiste vervaldatum op het etiket te vermelden, maar ook door de verpakking te wijzigen en voor kleinere, makkelijker te nuttigen porties te kiezen, betere verpakking, enz.

Uit de gegevens van Ketenroadmap Voedselverlies blijkt dat het feitelijke voedselverlies in de voedingsindustrie slechts 1,5% van de totale productie bedraagt.

Bart Buysse – CEO van Fevia
“We willen zeker blijven nadenken over innovatieve oplossingen die uitvoerbaar zijn en geen bedreiging vormen voor de voedselveiligheid. We hebben effectieve afspraken gemaakt voor verdere acties in de komende jaren, in samenwerking met de hele keten. Maar tegelijkertijd belichten we graag het feit dat de Belgische voedingsbedrijven erin geslaagd zijn om de voedselverliezen tot een absoluut minimum te beperken.

Zo hebben veel bedrijven kleinere porties geïntroduceerd, herbruikbare verpakkingen ingezet die makkelijker te nuttigen zijn, goede informatie voorzien inzake bewaring en bereidingstips voorzien. Bovendien zijn er innovatieve producten ontwikkeld met een langere houdbaarheid ontwikkeld. “Uit de gegevens van Ketenroadmap Voedselverlies blijkt dat het feitelijke verlies van voedsel in de voedingsindustrie slechts 1,5% van de totale productie bedraagt”, zegt Fevia. “Dit maakt de voedingsindustrie tot een van de meest efficiënte schakels in de keten.

This post is also available in: nlNederlands

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*