Cargill opent State-of-the-art fabriek voor productie biodiesel

De Amerikaanse voedingsgigant Cargill heeft een nieuwe fabriek geopend in de haven van Gent om frituurvet en ander olieachtig afval om te zetten in biodiesel. Het gaat om een investering van 150 miljoen dollar. “Maar er is een nog een grotere investering gepland,” zegt Cargill.

In een poging om zijn engagement om klimaatverandering te bestrijden en een meer circulaire economie aan te hangen, bouwde Cargill de biodieselfabriek. “We maken biodiesel van afgewerkte olie en afval”, vertelt Alexis Cazin, Managing Director, Cargill Biodiesel. De fabriek werd ingepland naast de bestaande geïntegreerde oliezadenmaalderij en de Bioro biodieselfabriek aan de John F. Kennedylaan in de Gentse haven.

State of the art

“De nieuwe biodieselfabriek is state-of-the-art,” zegt Cazin. Je vindt er slechts een paar die op een gelijkaardige manier biodiesel produceren, maar deze fabriek staat qua techniek aan de absolute top. De fabriek maakt gebruik van de allernieuwste technologie van BDI-BioEnergy International GmbH die de verwerking mogelijk maakt van alle soorten vloeibare afvaloliën en -vetten, waaronder bijproducten van de voedselverwerking, en afval van de voedingsindustrie, en non-food gewassen die worden geteeld op marginale grond.”

Sedert begin deze week (20 juni 2022) wordt in deze nieuwe plant gebruikte oliën en vetten zoals bakolie, frituurolie, talg en afval van de bakolieproductie omgezet in geavanceerde biodiesel. Onbruikbare vetzuren uit de raffinage van koolzaad- en zonnebloemolie en onbruikbare residuen van de palmolieproductie kunnen eveneens worden gebruikt als grondstof voor de nieuwe fabriek. Op lange termijn zal ook de behandeling van vetten uit zuiveringsslib worden onderzocht!”, besluit Cazin.

Hernieuwbare energie

Cargill probeert zo aan de wereldwijde vraag te voldoen naar hernieuwbare energie, terwijl de natuurlijke hulpbronnen worden beschermd. Dit in overeenstemming met de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED II). Daarin wordt gewezen op de noodzaak om over te schakelen naar meer geavanceerde biobrandstoffen uit afval en residuen. Met deze fabriek is Cargill de trend voor. Roger Janson, President van Cargills Agricultural Supply Chain in EMEA,: “De nieuwe Cargill-fabriek in Gent is de eerste fabriek in Europa die zoveel verschillende grondstoffen kan verwerken.”

“De nieuwe fabriek verwerkt geen eetbare producten tot biodiesel, zoals het geval is in de naburige Bioro-fabriek van Cargill, die sinds 2007 op dezelfde locatie actief is. Daarom zijn wij van plan onze biodieselfabriek Bioro, die jaarlijks 400.000 ton biodiesel produceert uit plantaardige oliën zoals koolzaad en zonnebloem, binnen ongeveer drie jaar om te bouwen tot een biodieselfabriek uit afval.,” aldus Alexis Cazin, Managing Director, Cargill Biodiesel.

Transport

“De nieuwe fabriek zal 120.000 ton biodiesel per jaar produceren. De belangrijkste klanten zijn Shell, ExxonMobil en BP, die hun fossiele brandstoffen mengen met biobrandstof. De automobielindustrie zal een belangrijke afnemer blijven zolang er dieselmotoren voor personenauto’s worden geproduceerd”, aldus Cazin. Hij gelooft echter dat deze rol door de elektrificatie van het wagenpark snel zal afnemen. Hij schat dat vrachtwagens nog tegen 2040 op diesel zullen rijden. Het zeevervoer is dan weer wél een groeisector voor de nieuwe biodiesel”, zegt Cazin.

De resulterende biodiesel – we verhitten de methanol en het afval tot 260 graden bij een druk van 80 bar – is zo zuiver dat hij kan worden gebruikt als oplosmiddel voor onder meer in de chemische en de verfindustrie,” legt Steven Matthys, plant manager uit. “Dat is de toekomst,” zegt Cazin.

“In bepaalde sectoren, zoals de transportsector, kan de ontwikkeling van oplossingen met een hoog mengsel voor vrachtwagens of van scheepsbrandstof met aanzienlijk lagere koolstofuitstoot voor de scheepvaart alleen worden bereikt met behulp van deze afvalverwerkingstechnologie. Geavanceerde biodiesel uit afval en residuen zal concrete, kosteneffectieve oplossingen bieden die grote voordelen opleveren voor burgers, gemeenschappen en het milieu,” vervolgde hij.

Derde fabriek

Om aan de toekomstige vraag naar biodiesel uit afval te voldoen, plant Cargill de bouw van een derde fabriek op de site in Gent. Dit zou een nieuwe raffinaderij van afgewerkte olie zijn. Het zou worden gebruikt voor de bevoorrading van Bioro, dat aldus zou overschakelen van plantaardige grondstoffen op afval, ook voor de productie van biobrandstoffen. De investering zal hoger liggen dan die van de onlangs ingehuldigde fabriek. Cazin: “die plannen zijn in voorbereiding. Meer kan ik niet zeggen. De raad van bestuur moet nog zijn goedkeuring geven. Dat zal op zijn vroegst in januari zijn.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*