Consumenten hechten meer belang aan Nutri-Score dan aan voedingswaardetabel

De Nutri-Score helpt consumenten bij het inschatten van hoe (on)gezond voedingsproducten zijn. De voedingswaardetabel, die verplicht op de achterkant of de zijkant van de verpakking wordt vermeld, helpt consumenten helemaal niet. Dat blijkt uit onderzoek van hogeschool UCLL, University Colleges Leuven-Limburg, in samenwerking met KU Leuven en supermarktketen Delhaize.

Hierbij werd de voedingswaardebeoordeling van 20 producten onderzocht op basis van eye-trackingonderzoek. De impact van de Nutri-Score op het beoordelen van verschillende producten bleek groter bij producten waarvan de voedingswaarde moeilijker in te schatten is, zoals rijstpudding, scampi in lookboter of citroenlimonade. Dit type van producten heeft bijgevolg meer baat bij de aanwezigheid van het Nutri-Score label dan eenduidig te beoordelen producten, zoals water of chocolademousse die duidelijk gezond respectievelijk ongezond zijn.


De Nutri-Score werd in België geïntroduceerd in 2019 om mensen bewuster te maken van hoe gezond of voedzaam een product is. Sindsdien wordt deze score gaande van A (donkergroen) tot en met E (donkerrood) steeds meer vermeld op de verpakkingen van voedingsproducten die verkocht worden in de supermarkt. De score geeft aan hoe groot de voedingswaarde van het product is binnen een bepaalde voedingscategorie. “Na 2 jaar blijkt de Nutri-Score alvast ingeburgerd te zijn bij de Belgische consument”, vertellen Saar Bossuyt en Kathleen Custers, onderzoekers bij UCLL. “In die mate zelfs dat het de traditionele voedingswaardetabel ondergeschikt maakt. Wie naar de verpakking van een product kijkt en vervolgens gevraagd wordt om de voedingswaarde van een product te beoordelen doet dit haast uitsluitend op basis van de Nutri-Score.”

Impact Nutri-Score grootst bij wie vertrouwd is met het label

In het onderzoek dat UCLL opzette, werd ook naar de visuele aandacht voor de Nutri-Score en de voedingswaardetabel gepeild door gebruik te maken van eye-tracking. Hierbij worden de oogbewegingen van een consument gedetecteerd door middel van een speciaal toestel. “Deze eye-trackingdata bevestigen de eerder beschreven bevindingen: hoe langer de deelnemers keken naar de Nutri-Score, hoe beter ze de nutritionele kwaliteit van de producten konden beoordelen. Visuele aandacht voor de voedingswaardetabel had helemaal geen impact op de beoordeling van de producten”, besluiten beide onderzoekers.
Daarnaast blijkt dat leeftijd en vertrouwdheid met de Nutri-Score een duidelijke impact hebben. Oudere deelnemers waren minder nauwkeurig in het beoordelen van de nutritionele kwaliteit dan jongere deelnemers. Consumenten die reeds vertrouwd zijn met de Nutri-Score slaagden er eveneens beter in om de voedingswaarde van producten correct in te schatten.

Consumenten bewust maken van de Nutri-Score blijft aangewezen

Hoewel de Nutri-Score werd ontwikkeld om gezondheidsgerelateerde informatie op verpakkingen te vereenvoudigen en een groeiend aantal studies aantoont dat de Nutri-Score consumenten helpt bij het beoordelen van hoe (on)gezond voedingsproducten zijn, is de Nutri-Score niet verplicht in België. ”Toch raden we beleidsmakers aan om te blijven inzetten op de bewustmaking en educatie van de bevolking omtrent het Nutri-Score label, omdat het inschatten van de nutritionele kwaliteit van een product een cruciale eerste stap is om te komen tot een gezond voedingspatroon”, besluiten Saar Bossuyt en Kathleen Custers.

Opzet van de studie

Het onderzoek werd opgezet in februari 2020. In totaal namen 398 volwassenen deel. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 31 jaar en 52% van de deelnemers waren vrouwen.
De deelnemers werd gevraagd om een inschatting te maken van hoe (on)gezond 20 producten zijn. Terwijl in eerdere studies vaak gebruik werd gemaakt van “fake” verpakkingen van niet-bestaande producten opteerden de onderzoekers voor hun studie voor echte verpakkingen van de huismerkproducten van Delhaize. Eerdere studies onderzochten maar een beperkt aantal productcategorieën die inherent als ongezond worden beschouwd. ”Het is belangrijk dat een brede range van producten onderzocht wordt. Daarom hebben we ervoor gekozen om vier productcategorieën te onderzoeken: dranken, ijs, kant-en-klare maaltijden en zuivelproducten. Bovendien is de visuele aandacht voor een voedingslabel cruciaal bij het begrijpen van de voedingsinformatie. Wij hebben daarom ook het kijkgedrag van de deelnemers geobserveerd met behulp van eye-tracking software. Ook dit is nieuw in vergelijking met voorgaande studies”, verduidelijken Saar Bossuyt en Kathleen Custers. De studie werd gepubliceerd in het peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift “Nutrients”. Aan de studie werkten onderzoekers mee van UCLL expertisecentra Smart Organizations (dr. Saar Bossuyt, dr. Kathleen Custers, dr. José Tummers) en Health Innovation (Laura Verbeyst) en van KU Leuven (prof. dr. Bert Oben). Supermarktketen Delhaize leverde de visuals van de verpakkingen aan.

UCLL Onderzoek & Expertise


UCLL Research & Expertise is de lanceer- en landingsbasis voor innovatief praktijkgericht onderzoek en diensten van hogeschool UCLL. Samen met mensen uit de praktijk zorgen we ervoor dat nieuwe ideeën kunnen opstijgen en duurzaam kunnen landen. Onze acht expertisecentra zijn actief op het gebied van gezondheidszorg en sociale zorg, onderwijs, ICT, duurzaamheid en technologie, en het bedrijfsleven. De UCLL R&E, waarbij 450 mensen betrokken zijn, telt momenteel 240 lopende projecten. UCLL R&E biedt zijn expertise aan bedrijven, organisaties en overheden aan. Voor meer informatie, zie https://research-expertise.ucll.be.

Hogeschool UCLL


De hogeschool UCLL biedt 16 bacheloropleidingen, 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bacheloropleidingen aan op 9 locaties in Limburg en Vlaams-Brabant. Met ongeveer 14.500 studenten en 1.500 personeelsleden is de UCLL een van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. De UCLL is actief op het gebied van lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met onderzoek en praktijkgerichte dienstverlening. De universiteit legt grote nadruk op de persoonlijke oriëntatie van haar studenten. Het uitgebreide onderwijsnetwerk biedt ruimte aan ieders talenten en de diploma’s worden hoog gewaardeerd op de arbeidsmarkt. De geesten, mensen en ideeën in beweging brengen. Dit is de basishouding van alle studenten, docenten, onderzoekers en personeelsleden van de UCLL. De naam UCLL weerspiegelt het internationale streven: UCLL, d.w.z. de University Colleges Leuven-Limburg, wil een degelijk, kwaliteitsgericht onderwijs aanbieden dat de blik op de Euregio en daarbuiten richt. De KU Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven. Voor meer informatie, zie www.ucll.be.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*