Vlaamse voedingsindustrie roept op tot samenwerking rond duurzamer verpakkingsbeleid

Vandaag presenteert Recover, een consortium van 11 Vlaamse intercommunales en de stad Antwerpen, zijn aanbevelingen voor een vernieuwd verpakkingsbeleid in Vlaanderen. Fevia Vlaanderen, de federatie van de Vlaamse voedingsindustrie, deelt de ambitie om verder te evolueren naar een duurzamer verpakkingsbeleid in Vlaanderen,   maar wil die behalen door samen verder te bouwen op een kosten-    efficiënte aanpak op maat van Vlaanderen. 

“We kunnen ons terugvinden in heel wat van de aanbevelingen die   Recover naar voor schuift, vooral omdat we hier zelf vandaag reeds actief aan meewerken. Over de uitwerking verschillen we van me-   ning. Fevia Vlaanderen wil samen verder bouwen op de sterke punten van het huidige beleid en op de engagementen die we als verpak-       kende industrie met de Vlaamse Regering aangingen in juni 2018,”    aldus Jan Vander Stichele, voorzitter van Fevia Vlaanderen.


Gooi het kind niet weg met het badwater

De officiële statistieken tonen het duidelijk aan: Vlaanderen staat binnen Europa aan de top qua recyclagepercentages voor verpakkingen. Recover stelt zich vandaag vragen bij de berekeningswijze achter deze recyclage- cijfers, maar feit is dat dit in België op exact dezelfde manier gebeurt als  in alle andere Europese landen. Die goede cijfers behalen we vooral dankzij een zeer performant systeem dat Vlaamse burgers heel wat comfort    biedt en dat het bedrijfsleven financiert via Fost Plus.

Ook in de strijd tegen zwerfvuil nemen bedrijven hun verantwoordelijk- heid. Zo betaalt de verpakkende industrie 9 miljoen euro per jaar voor de werking van De Mooimakers en hun acties. Fevia Vlaanderen wil verder- gaan op die ingeslagen weg. Ook wij erkennen dat we nog betere resul-    taten kunnen behalen, maar wij willen dit doen door verder te bouwen   op het succesvolle systeem hier in Vlaanderen en door samen te werken met alle betrokken actoren. 


Samen naar de meest kostenefficiënte oplossing 

Dat de voedingsindustrie verder wil gaan, bewees ze reeds in juni dit jaarsamen met Comeos, Detic en Unizo presenteerde Fevia Vlaanderen aan
de Vlaamse Regering een reeks concrete bijkomende engagementen om
de komende jaren nog betere resultaten te behalen. We delen daarbij met Recover de doelstelling: samen evolueren naar een duurzamer verpak-
kingsbeheer in Vlaanderen. We willen dit doen op de meest kosten-
efficiënte manier voor de maatschappij, rekening houdend met de
specifieke context hier in Vlaanderen en de bestaande inspanningen.

Beoogde resultaten

Met die bijkomende engagementen willen we samen met onze partners
de volgende resultaten bereiken:

1.  Hoger recyclagepercentage voor alle plastiekverpakkingen tot 65%, via onder andere de uitbreiding van de blauwe zak
2.  Hoger recyclagepercentage voor de drankverpakkingen tot 90% via
verhoogde inzameling in de out-of-home consumptie
3.  Totale transparantie over alle cijfers via het oprichten van een
gemeenschappelijk platform
4.  Verdubbeling van de recuperatie van de verpakkingen die buitenhuis gebruikt worden via een vernieuwde en intensievere aanpak
5.  Volledige herbruikbaarheid, recycleerbaarheid of composteerbaarheid van alle verpakkingen
6.  Meer gerecycleerd materiaal in de drankverpakkingen, tot 50%
7.  Een properder Vlaanderen
8.  Aan de top staan inzake innovatieve oplossingen dankzij de roadmap
“voedingsverpakking van de toekomst”
van Flanders’ FOOD.


Jan Vander Stichele, voorzitter van Fevia Vlaanderen, reikt vandaag dan ook de hand uit naar Recover: “Fevia Vlaanderen engageerde zich voor
een duurzamer verpakkingsbeleid in Vlaanderen. Wij zitten graag rond
de tafel met Recover en de andere actoren om samen de doelstellingen te realiseren. Samen moeten wij de beste oplossingen zoeken, voor het
milieu en voor de maatschappij in haar geheel.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*