EU-schoolfruitprogramma heeft effect

Het EU-Schoolfruitprogramma heeft volgens de Nederlanders veel voordelen: het is gezond, leerzaam, kinderen durven ook thuis meer te proeven, ouders waarderen het en het geeft duidelijkheid over het tienuurtje. De Europese Commissie maakt ieder jaar behoorlijk wat geld vrij voor ‘schoolfruit’ met de bedoeling kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren. Vanaf volgend schooljaar worden het schoolfruit- en schoolmelkprogramma samengevoegd en gaat daar 250 miljoen euro naar toe. In 2015-2016 bedroeg het budget voor fruit alleen 150 miljoen euro. Niet alle lidstaten hebben goed gebruikgemaakt van het hen toegewezen deel. Landen als Luxemburg en Hongarije benutten het tot de laatste euro terwijl Griekenland meer dan drie miljoen euro compleet niet ingezet heeft voor fruitbedeling op school. België bengelt onderaan de statistiek door slechts 57,5 procent van de voorziene subsidie te gebruiken.

 

Slechts 1 procent van de kinderen eet voldoende groente en 5 procent eet voldoende fruit. Wageningen Universiteit legt daarom graag uit hoe EU-Schoolfruit werkt en waarom het werkt. Het Nederlandse Voedingscentrum beveelt voor vier- tot achtjarigen iedere dag 100 tot 150 gram groente en 1,5 stuks fruit aan. Kinderen tussen de 9 en 13 jaar hebben dagelijks 150 tot 200 gram groente nodig en twee stuks fruit. Dat lukt het beste als ze op verschillende momenten van de dag groente en fruit kunnen eten. Dus ook als tienuurtje of bij de lunch.

Praktijk op school

Scholen besteden steeds meer aandacht aan beleid rondom gezonde voeding. Vaak gaat dit in samenspraak met of op initiatief van de ouders. Het EU-Schoolfruitprogramma ondersteunt daarbij. "Meedoen aan EU-Schoolfruit kan helpen om van groente of fruit meenemen naar school een gewoonte te maken", zegt Els van Coeverden van het Steunpunt Smaaklessen en EU-Schoolfruit. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. "Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee", vertelt Van Coeverden. "Want in de praktijk blijkt: zien eten doet eten. Kinderen zijn pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen. Smaak moet je dus ontwikkelen. Daarnaast worden tijdens het EU-Schoolfruitprogramma naast kinderen ook ouders geattendeerd op het belang van gezonde voeding op school."

Lesmateriaal

Bij het EU-schoolfruitprogramma krijgt een basisschool gratis twintig weken lang elke week voor ieder kind drie porties groente of fruit van een vaste leverancier. Het programma is gratis dankzij financiering van de Europese Unie. De school krijgt ook lesmateriaal. Dit is ontwikkeld door Wageningen University & Research en bestaat uit een lesboekje en een module voor het digibord. Wageningen is daarnaast aanspreekpunt voor scholen en helpt scholen bij het implementeren van een schoolfruitbeleid.

Na de twintig weken gratis groente en fruit gaan scholen zelf verder. Dit kan door ouders te vragen om groente en fruit mee te geven naar school, maar ook door ouders een schoolfruitabonnement te laten afsluiten bij een schoolfruitleverancier.

 

Resultaten

Meer dan de helft van de Nederlandse basisscholen heeft al minstens één keer meegedaan aan het EU-Schoolfruitprogramma, dat loopt sinds 2011. In totaal zijn dit zo'n 5.500 scholen.

Het evaluatierapport van vijf jaar EU-Schoolfruit (2011-2016) laat zien dat na afloop van het programma op 84 procent van de deelnemende scholen meer leerlingen groente en fruit mee naar school zijn gaan nemen. Ook zegt 90 procent dat de leerlingen meer soorten groente en fruit hebben leren kennen en dat ze nu meer weten over het belang van gezonde voeding. Daarnaast laat de evaluatie zien dat veel kinderen van variatie houden en best nieuwe soorten groente en fruit willen proberen. Tot slot zegt 81 procent van de scholen dat het EU-Schoolfruitprogramma blijvend effect heeft op de groente- en fruitconsumptie van leerlingen. Van Coeverden: "Aandacht voor gezonde voeding op school draagt dus bij aan gezonde eetgewoonten."

Bron: Agripress


Contacteer ons

Food Industry
een uitgave van evolution media group
Vlassstraat 17 - 8710 Wielsbeke

tel +32(56) 60 73 33
fax +32(56) 61 05 83
email info@foodindustry.be


Site in beweging